ב-23 במרץ 2021 ייערכו הבחירות לכנסת ה-24, וב-2 למרץ יפורסם פנקס הבוחרים, בו יכול כל אחד מבעלי זכות ההצבעה בישראל לראות את מיקום ומספר הקלפי בו הוא יכול להצביע. חשוב לדעת כי אין אפשרות להצביע שלא בקלפי הייעודית של כל אחד, כפי שמצוין בפנקס הבוחרים מטעם ועדת הבחירות המרכזית.

עם פרסום פנקס הבוחרים ב-2 למרץ, נוכל לדעת בקלות היכן הקלפי בה אנו צפויים להצביע. שימו לב כי בקלפיות גדולות, בעיקר בערים, יש מספר קלפיות שונות במקום אחד. כך לדוגמה, קלפי יכולה להיות בבית ספר, וכל כיתה תהיה קלפי בפני עצמה. בפנקס הבוחרים יצוין מספר הקלפי של כל אחד, והיא הקלפי היחידה בה יוכל להצביע. לא תתאפשר הצבעה בקלפי שאינה הקלפי המיועדת של כל אדם. הליך זה נועד על מנת לווסת את כמות המצביעים ולהבטיח כי לא נוצר לחץ של מצביעים על נקודת הצבעה מסוימת.

מומלץ להתעדכן מבעוד מועד על מיקום הקלפי בו הנכם רשאים להצביע, ולברר את דרכי ההגעה אליו. על אף שיום הבחירות מוגדר כיום שבתון, אמצעי התחבורה הציבורית ממשיכים לפעול במתכונת רגילה ואף אינם עולים כסף ביום זה. 

כאן תוכלו לאתר את הקלפי שלכם לאחר פרסום פנקס הבוחרים. בנוסף, אפשר לברר זאת גם בחיוג למספר 1-800-222-290, או בשליחת מסרון למספר 050-8085500 או באמצעות שליחת פקס למספר 1-800-222-291.