נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין יסיים את כהונתו בת שבע השנים ב-9 ביולי. עו"ד שגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, שיגרה היום (ראשון) הודעה לחברי הכנסת בה הודיעה כי הנשיא ה-11 יבחר בתקופה שבין ה-11 לאפריל, כלומר אתמול, ולא יאוחר מה-9 ביוני 2021.

בהודעתה כתבה אפיק, כי לפי חוק יסוד: נשיא המדינה מועד הבחירה המדויק ייקבע על ידי יושב ראש הכנסת בהתייעצות עם סגניו. הודעה על המועד תינתן לחברי הכנסת לפחות שלושה שבועות מראש.

עם קביעת מועד הבחירה יודיע יו"ר הכנסת על המועד להגשת רשימת המועמדים לנשיא. ההצעה תוגש ליו"ר הכנסת כשהיא חתומה בידי עשרה חברי כנסת לפחות ובצירוף הסכמת המועמד. 

אפיק צירפה להודעה טופס אחיד של הגשת מועמדות לתפקיד נשיא המדינה וציינה כי חבר כנסת אינו רשאי לחתום על הצעה של יותר ממועמד אחד. הודעה על הגשת מועמדות על ידי עשרה חברי כנסת תהיה תקפה גם אם מי מחברי הכנסת שחתמו יתחרט ויחזור בו לאחר מכן.
שבעה ימים לפני מועד הבחירות יודיע יו"ר הכנסת בכתב לחברי הכנסת על שמות המועמדים ושמות חברי הכנסת.

טופס הצעת מועמד לתפקיד נשיא המדינה (צילום: ללא קרדיט)טופס הצעת מועמד לתפקיד נשיא המדינה (צילום: ללא קרדיט)

בחירת הנשיא תעשה בהצבעה חשאית במליאת הכנסת, בישיבה מיוחדת שתקבע לכך. אם אף מועמד לא יקבל 61 קולות - יערך סיבוב שני בו יבחר מי שיקבל את מספר הקולות הרב יותר.

עד כה הודיעו על מועמדותם פרופ' שמעון שטרית, מיכאל בר זוהר, חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק ואשת העסקים הערבייה אילהם חזון.
לאחרונה דווח כי בליכוד בוחנים אפשרות לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד לתפקיד נשיא המדינה.