היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנלדבליט הודיע הערב (שני) כי דינה של עתירת התנועה לאיכות השלטון להוציא את ראש הממשלה בנימין נתניהו לנבצרות להידחות. זאת, מכיוון שלשיטתו, "מכלול הנסיבות הרלוונטיות הקיימות אינו מבסס לעת הזו עילה לקביעה שיפוטית לפיה נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו". 

עם זאת, הוא לא חסך את ביקורתו על ראש הממשלה: "לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, עמידתו של נאשם בעבירות חמורות הנוגעות לטוהר המידות, שמשפטו מתנהל בימים אלו בבית המשפט המחוזי בירושלים, בראשות הממשלה – אשר בין היתר נדרשת למנות בעלי תפקידים מרכזיים במערכת אכיפת החוק וברשות השופטת – אכן מעוררת קשיים משמעותיים, במישורים שונים".

"בהקשר זה", הוסיף, "נמנעה ממשלת ישראל שבראשה עומד ראש הממשלה מקיום דיונים במינויים שונים של בעלי תפקידים בכירים במשרד המשפטים. דברים אלו אינם מובאים כדי להצביע בהכרח על קיומו קשר סיבתי בין היותו של ראש הממשלה נאשם בפלילים לבין הימנעות הממשלה מקידום מינויים אלו, אלא כדי להדגים את הקושי המתעורר בנסיבות העניין כמתואר, בוודאי ככל שמדובר באמון הציבור במערכות החוק והמשפט".

אך כאמור, היועץ המשפטי בחר שלא לתמוך בכניסתו של רה"מ לנבצרות: "במצב הדברים הנתון, ובשים לב גם להסדר מניעת ניגוד העניינים שגובש על-ידי היועץ המשפטי לממשלה לראש הממשלה – אשר נועד לשלול את האפשרות שמא סמכויות שלטוניות יופעלו באופן שיושפע מעובדת התנהלותו של ההליך הפלילי נגדו, או באופן שיהיה בו כדי להשפיע על עניינו האישי של ראש הממשלה בניהול ההליך הפלילי –  סבור היועץ המשפטי לממשלה כי מכלול הנסיבות הרלוונטיות הקיימות אינו מבסס לעת הזו עילה לקביעה שיפוטית לפיה נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו".

בתוך כך, בנימין נתניהו הגיש היום את תגובתו לבג''צ בנושא וכתב: ״מדובר כאן בניסיון חמור ביותר לגרור את מערכת המשפט לתוך הקלחת הפוליטית. לדעת העותרת, בית המשפט הנכבד, או היועץ המשפטי לממשלה, אמורים להפוך למעשה לוועדה עליונה לאישור כהונת ראש ממשלה וזאת ללא כל סמכות מפורשת בחוק". 

 "מי שמבקש לשנות את השלטון במדינה דמוקרטית צריך לשכנע את הבוחר ולא לנסות ולשנות את הכרעת הבוחר באמצעים משפטיים מלאכותיים", המשיך נתניהו, שכאמור, השיב לבג''צ בעקבות עתירת התנועה לאיכות השלטון.

בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. צילום: ניברן ברודקאסט

מוקדם יותר החודש הסביר ב-103FM עורך הדין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון את הרציונל מאחורי העתירה: "קודם כל נושא הנבצרות מרחף מעל הכהונה של הממשלה בשנה האחרונה, בחוק יסוד הממשלה קבוע סעיף שנבצר מראש הממשלה לנאור, הוא יוצא לתקופת נבצרות של מאה ימים. אנחנו נמצאים במצב בו יש ראש ממשלה שלטעמנו לא יכול כרגע למלא את תפקידו כראש ממשלה 'מלא מלא' משום שמוגש נגדו כתב אישום והוא צריך להתייצב בביהמ"ש מבחינה פיזית והוא מנוע ומנוגד עניינים ולא יכול לנהל את ענייני המדינה".