לקראת השבעת הממשלה: פרופ' עופר קניג, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ניתח את ממשלת "גוש השינוי", ממנו עלה כי זו עתידה לכלול מספר שיא של תשע נשים, בעוד שיעור הנשים בממשלות ישראל עדיין נמוך, בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD. עם זאת, תהא זו הממשלה השלישית בגודלה מבחינת כמות השרים, העומדת על 28, בעוד הממשלה הרחבה ביותר הייתה ממשלת החילופים שהושבעה בשנת 2020 ותסיים כהונתה עם 34 שרים. 

הממשלה צפויה לכלול שר אחד מוסלמי, שיהיה השני בהיסטוריה בישראל, שישה שרים חובשי כיפה, שלושה שרים יוצאי ברית המועצות ושרה אחת יוצאת אתיופיה. 

בהנחה שהממשלה תושבע בתאריך שנקבע לכך, יעמוד משך הרכבתה על 80 ימים, שני באורכו, לאחר הממשלה ה-7 בראשות בן גוריון, שקמה ב-1955. פרופ' קניג ציין כי הליך הרכבת הממשלה נמצא במגמת עלייה רציפה בשני העשורים האחרונים, וייתכן כי ההסבר לכך נעוץ באי אמון הקונסטרוקטיבי שאומץ, שמקשה מאוד על הפלתה.

מבחינת גרעין שליטת סיעת ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו, הגודל היחסי של סיעתו בתוך הקואליציה יהיה הנמוך אי פעם, ויעמוד על 10% בלבד, המהווים שישה מתוך 61. פרופ' קניג אף ציין כי אמנם ראשי ממשלה מגיעים לרוב ממפלגות גדולות, אך האפשרות לממשלה בראשה יעמוד נציג מפלגה קטנה, קיימת בהשוואה בינלאומית, לדוגמה, בבלגיה ובלטביה.

באשר לניסיונם של השרים, חמישה מתוך חברי הממשלה המסתמנת יהיו בעלי רקע ביטחוני, בדרג אלופי משנה לשעבר ומעלה, בעוד חמישה מהם, החלו דרכם בשלטון המקומי. גילם הממוצע של חברי הממשלה יהיה 52.8, כאשר נחמן שי בן ה-74 צפוי להיות המבוגר ביותר, ומירב כהן בת ה-37, תהא הצעירה ביותר.