הבוקר (שני) מתקיים דיון בעתירת האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ, שהוגשה בשיתוף עם הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל-אביב, עמותת רופאים לזכויות אדם ואיגוד העובדים הסוציאליים, בנושא מדיניות ניתוקי החשמל. 

את העותרים מייצגים בעתירה עו"ד עדי ניר בנימיני ועו"ד משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח. כזכור, בחודש דצמבר האחרון הוציא בג"ץ צו על תנאי בעקבותיו עדכנה רשות החשמל את אמות המידה לניתוק מחשמל.

עד לאחרונה, מדיניות הניתוקים של רשות החשמל כללה רשימה מצומצמת בלבד של צרכנים שאין לנתקם מחשמל מסיבות רפואיות, אך בעקבות העתירה לבג"ץ הודיעה רשות החשמל בחודש מאי האחרון כי בכוונתה לתקן את אמות המידה לניתוקים, כך שיכללו עוד כ-45,000 אנשים שיהיו מוגנים מניתוק חשמל והשבוע הוסיפה לרשימה זו גם חולים במחלת ריאות כרונית המשתמשים במכשיר אינהלציה.