כחלק מן המאבק בפשיעה הגואה במגזר הערבי, הודיע היום (שני) משרד הכלכלה על שורת הגבלות שייסעו לכך. כצעד ראשון, רובי האיירסופט יוגדרו ככלי נשק ולא כ"צעצוע מסוכן", כך שיחולו עליהם ההגבלות והדינים שחלים ב"חוק כלי היריה". כחלק משינוי זה, ייקבעו תנאים לייבוא, מכירה והחזקה וכן יתבצע פיקוח אפקטיבי, ובסיום תהליך ההסדרה תעבור האחריות על תחום האיירסופט למשרד לביטחון הפנים. כמו כן, זיקוקים ייחשבו כחומר נפץ, הפעלתם תיחשב לירי לכל דבר ותוקשח האכיפה המשטרתית.  

עד להשלמת הצעד, הכריזה שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי, בעקבות דו"ח גורמי הביטחון שהצביע על סכנה בכלי זה, על עצירת יבוא האיירסופט וחלקיו לישראל לשלושת החודשים הקרובים. המהלך יתבצע בכפוף לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אשר תתכנס היום לדון בנושא, בהשתתפות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, ד"ר רון מלכא.

"הגדרת רובי האיירסופט כנשק חם ולא כצעצוע מסוכן, הינה צעד קריטי במסגרת המאבק בפשיעה במגזר הערבי בפרט, ובמסגרת השימוש בהם על ידי גורמים עברייניים בכלל", אמרה השרה ברביבאי, "לצערנו, השימוש בהם חרג מאוד מגבולותיו המקוריים, ובהתאם, חובה עלינו להקשיח בהקדם את האכיפה בתחום, כדי לעצור את הפגיעה בחיי אדם". השרה הבהירה כי בתקופה זו יבחנו צרכי העוסקים בספורט ופנאי הקשורים לכלי האיירסופט, במטרה לחדש את היבוא באופן מוסדר ומתואם בין כלל הגורמים.

כמו כן, עד אשר תושלם הסדרת הנושא, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים יסייעו למפקחי משרד הכלכלה והתעשייה בביצוע פעולות האכיפה השוטפות ובביצוע השמדה של כלי האיירסופט, המוסב לנשק קטלני.

צעד נוסף שמקדם המשרד בתחום זה הוא ההכרזה על זיקוקים מסוג 2 כחומר נפץ מאושר על פי "חוק חומרי נפץ". המטרה שעומדת מאחורי צעד זה היא לאפשר את הקשחת הרגולציה על זיקוקים ואת האכיפה הפלילית באמצעות משטרת ישראל. במקביל, יוקם צוות בהובלת משרד הכלכלה והתעשייה והמשרד לביטחון פנים אשר יבחן את כלל היבטי האכיפה, הפיקוח וההסדרה של נושא זיקוקי הדינור וחומרי הנפץ מקטגוריות 2 עד 4. הצוות יגיש את מסקנותיו למנהלים הכלליים של משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד לביטחון פנים בתוך 60 ימים.