פרסום ראשון: ח"כ עמיחי שיקלי צפוי להגיש מחר (רביעי) תיקון להצעת חוק אסטרטגית, לביטול הפטור ממס ממנו נהנים "ארגוני השמאל הקיצוני", כהגדרתו. מדובר בביטול הפטור ממנו נהנים כיום ארגונים שמקבלים כסף מ"ישויות מפלות", והחלת מיסוי מלא על כל תרומה, כמו של האיחוד האירופי, למשל, שאוסר על מימון פעילות ביו״ש ובגולן.

על פי דברי ההסבר ששיקלי מביא להצעתו, "ישויות מדיניות זרות תורמות כספים למוסדות ישראלים תוך הפליה בין ארגונים ישראלים שונים, בין היתר, לפי מקום פעילות המוסדות, או זהותם הדתית או הלאומית של הנהנים מהפעילות. חובתה של מדינת ישראל להגן על אזרחיה ועל המוסדות הפועלים בה מפני הפליה מצד גורמים זרים, ואל לה להעניק תמריצים שמעודדים הפליה כזו. נכון להיום על פי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה הכנסתם של עמותות ומוסדות ציבוריים אחרים פטורה ממס. מוצע אפוא כי סכום כסף שייתרם למוסד ציבורי מצד ישות מדינית זרה הנוקטת בהפליה כאמור, לא יחסה תחת הפטור האמור.

"התיקון המוצע קובע כי הפליה כוללת  קביעה של הישות המדינית הזרה שלא תממן, תתרום או תתמוך במוסד ציבורי או בפעולה מפעולותיו מחמת זיקתם למדינת ישראל, למוסד ממוסדותיה או לאזור הנמצא בשליטתה, או קביעה כי תממן או תתמוך במוסד ציבורי או בפעולה כאמור תוך הפליה, לרבות הפליה מחמת הטעמים שהפליה מחמתם אסורה על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000".

יצוין כי ח"כ שיקלי , חבר סיעת ימינה המתנהל מתחילת כהונתו בכנסת הנוכחית באופן עצמאי ברוב המקרים, ולא במסגרת המשמעת הקואליציונית, מעלה את הצעת החוק על מכסת הליכוד. הוא לא קיבל תמיכה של ועדת השרים לחקיקה ועמדת הקואליציה היא להצביע נגד הצעתו.

הצעת חוק של ח"כ שיקלי תעלה ברקע ההסכם שהושג בין קואליציה ואופוזיציה בתחילת השבוע, לאחר אחרי שיו"ר הכנסת, מיקי לוי, פנה לקואליציה ולאופוזיציה בבקשה  כי יעלו השבוע רק נושאים דחופים, זאת בשל העלייה בתחלואה.

במסמך שנחתם על-ידי  יו"ר הקואליציה עידית סילמן, ומרכז האופוזיציה יריב לוין, צוין כי ביום רביעי, במסגרת דיוני המליאה, לא תעלה חקיקה ממשלתית וחברי הכנסת ידונו בחוקים פרטיים בלבד. למרות זאת, הצעת חוק הפרטית  של ח"כ שיקלי צפויה לעלות מחר לדיון והצבעה במליאה.

גורמים בקואליציה טענו לאי עמידה בסיכומים מצד האופוזיציה, והדגישו כי "נוכח המצב וברקע פניית יו"ר הכנסת לכל הצדדים, מצופה מהאופוזיציה  להתחשב במצב התחלואה ולהימנע מקידום החקיקה הפרטית גם מחר".