הצעת משרדי האוצר והתחבורה, להעמדת סיוע נוסף לחברות התעופה הישראליות, אושרה בממשלה. במסגרת המתווה החדש, המדינה תעמיד לחברות התעופה אגרות חוב המירות למניות, למשך שלוש שנים ללא ריבית, בהיקף של עד 85 מיליון דולרים. למעשה, המדינה תעמיד 41 מיליון דולרים נוספים ל-44 מיליון שאושרו כבר בחודש נובמבר.

בנוסף מציעה המדינה תשלום מראש ל-20 שנה בגין הוצאות דלק עודפות ותחזוקה שקשורות למערכת מגן רקיע, בהיקף כולל של 15 מיליון דולר יםלכלל חברות התעופה. כמו כן, המדינה תציע לחברות הישראליות שיעור השתתפות מקל יותר, כך שעל כל 3 דולרים שהמדינה תשקיע, בעלי המניות ישקיעו 2 דולרים. יש לציין כי המתווה הקיים הוא שיוויוני - על כל דולר שמשקיע המדינה, בעלי המניות משקיעים גם הם דולר.

מלבד השינויים הללו, יתר התנאים שאושרו במתווה נובמבר בכל הקשור לאגרות החוב ההמירות - יעמדו בתוקפם.

המתווה החדש הוצא על רקע התפרצות זן האומיקרון של נגיף הקורונה בעולם ובישראל, אשר הביא לצמצום נכר בפעילות של חברות התעופה הישראליות. על רקע זה בשבועות האחרונים פעלו משרדי האוצר והתחבורה באינטנסיביות לגבש מתווה סיוע נוסף לחברות כדי לאפשר להן לצלוח את המשבר.