שנה לאסון מירון: ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום (רביעי) את הצעת החוק לפיצוי נפגעי אסון אזרחי, שיזמו יו"ר הועדה, ח"כ אפרת רייטן מרום ויו"ר יהדות התורה, ח"כ משה גפני. 

יצוין כי פקידי האוצר דרשו כי החוק לא יכלול בדיעבד את נפגעי אסון מירון, אך חברי הכנסת התנגדו לכך מפורשות ואיימו במשבר קואליציוני. 
יוזם החוק, ח"כ גפני, אף הציע לקראת הקריאה השנייה והשלישית לדייק בנוסח החוק על אורך התקופה בה יוכרז כאסון אזרחי.

יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני, מסר: "לא יכול להיות שעד היום המדינה לא הסדירה את הנושא של סיוע לנפגעי אסון כמו אסון מירון, גם לנספים וגם לפצועים. בסיכום עם יו"ר הועדה החלטנו לתמוך ולהעביר את זה בקריאה ראשונה ולאחר מכן נמשיך בוויכוחים עם משרד האוצר על הדברים שנשארו במחלוקת במטרה להעביר את החוק החשוב הזה בקריאה השנייה והשלישית באופן מושלם.

יו"ר הוועדה ח"כ אפרת רייטן מרום, מסרה: "הלילה הוא יום הזיכרון ל-45 הנספים במירון, ועוד פצועים רבים ומשפחות הרוסות שהתמודדו ומתמודדים עם טראומות וחרדות. הסוגיה העיקרית הוא הזמן הממושך שחולף עד שהמדינה מפצה את הנפגעים, מתוך אחריות משפטית או מוסרית. חשש המדינה הוא מהגדרת החבות והיקפה, והחוק בא לתת מענה של פיצוי מידי".