גולגולת של נערה מתבגרת ממוצא אנגלו-סכסי נמצאה כשהיא חבולה לגמרי – האף והשפתיים היו כרותים והראש סדוק לגמרי. הממצא נחשף באוקרידג', המפשייר שבבריטניה. הנערה הייתה חיה, ככל הנראה, בין השנים 889-776 לספירה, והגולגולת הפגומה יכולה להעיד רבות על שיטות הענישה בימים אלו, כך על פי העיתון Antiquity.

על אף שלא בדיוק ידוע מדוע ראשה של הצעירה נפגע בצורה כל כך מחרידה, חוקרים בדקו והוכיחו כי בעבר עונש מסוג זה היה ניתן לנואפים, עבדים שגנבו ופושעים שהואשמו בפשעים חמורים ביותר. המומחים שחקרו את הממצא הארכיאולוגי המיוחד, קבעו כי מדובר בראש של נערה בת 18-15 שמתה, ככל הנראה, ישירות מפצעיה. 

"נראה כי המקרה הוא הדוגמא הארכיאולוגית הראשונה לפגיעות אכזריות כמו אלו, במיוחד ממוצא אנגלו-סכסי", כתב ג'רארד קול, ראש הצוות הארכיאולוגי מאוניברסיטת לונדון. הגולגולת הושבה על ידי הצוות לאתר החפירה אוקרידג' בו נמצאה הגולגולת במקרה בערמת השלל של החפירה שנערכה בעקבות פיתוח אחוזות דיור.

הפגיעות הקשות לא נרפאו מהנערה, דבר המעיד על כך שהיא מתה זמן קצר לאחר מכן. הסימנים כללו עדויות לחתך באף שהיה כה עמוק עד שניסר את העצם. סימנים דומים היו בחתך על פיה ובסדק בקודקוד הגולגולת שהתאים לניסיון תלישת שיער אגרסיבית. ניתוח איזוטופי של הגולגולת העיד כי הנערה לא הייתה מקומית באוקרידג'.

החפירות הניבו גם שרידי קבורה רומנית-בריטית ועקבות יישוב מתקופת הברזל. עם זאת, ציינו החוקרים, אין שום ראיות המשייכות בין הגולגולת לאתר הקבורה. על פי רישומים היסטוריים, הקבורה שנמצאה באתר החפירות הייתה שייכת למנודים חברתית שהיו מודרים מבית העלמין המקומי ולכן ייתכן הגופה של הנערה נזרקה במקום הנידוי בנוסף לעונש הפיזי.