עם פתיחת בגרויות החורף בשבוע הבא ולאור בקשות אשר הגיעו מהשדה החינוכי החליטה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בשיתוף עם גורמי המקצוע במזכירות הפדגוגית, לבצע הקלות נוספות בבחינת הבגרות  במתמטיקה.

ההחלטה התקבלה על רקע תחלואת הקורונה והיא מצטרפת לשורת הצעדים עליהם הכריזה השרה זה מכבר, בהם: הבחנות בחמישה מקצועות חיצוניים, מיקוד של חומר הלימוד והתווספות של מועדי הבחנות נוספים לתלמידים שחלו או שהיו בבידוד בשל נגיף הקורונה.

בעניין זה ציינה שאשא ביטון, כי היא פועלת ללא לאות כדי להבטיח את רצף ושגרת הלימודים כדי שהתלמידים יוכלו ללמוד באופן פיזי. עם זאת, לנוכח תחלואת הקורונה והבידודים היא ערה ורגישה לצרכים שמעלה השדה החינוכי, וככל שנדרש היא עושה את ההתאמות המתבקשות בעבור התלמידים. היא הדגישה כי המשרד ימצה את כל הכלים והאמצעים העומדים לרשותו כדי להבטיח את הצלחתם של התלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות. 

לאור זאת, כבר בבחינות הבגרות במתמטיקה של החורף בתאריכים ה- 20.1.2022 וה-17.2.2022, יופחת חומר הלימוד בכל רמות הלימוד (3, 4 ו-5 יחידות לימוד). ההקלות יוחלו גם על בחינות הבגרות של מתמטיקה מועד קיץ  המתוכננות לתאריכים ה-16.5.2022 וה-4.7.2022 (מועד ב'). 

נוסף לזאת, לרשות התלמידים ב-4 ו- 5 יחידות לימוד תגדל אפשרות הבחירה בשאלות הבחינה. 

להלן הנושאים שירדו בבחינת הבגרות במתמטיקה בחלוקה לרמות הלימוד: 

הנושאים שירדו ב-3 יחידות לימוד:
• הנדסת המרחב 
• בעיות קיצון בפונקציות שורש ומנה 
• בעיות קיצון בקנייה ומכירה  

הנושאים שירדו ב-4 יחידות לימוד:
• אינטגרל של פונקציה הכוללת שורש (בשאלון 481). 

הנושאים שירדו ב-5 יחידות לימוד:
• אינטגרלים של פונקציות שורש ( בשאלון 581 )
• בעיות קיצון עם אינטגרלים (בשאלון 581) 
• חשבון דיפרנציאלי של פונקציות טריגונומטריות בשילוב  פונקציית שורש (שאלון 581)

כאמור, הקלה נוספת שתכנס ב-4 ו- 5 יחידות לימוד היא הגדלת אפשרות הבחירה של השאלות בשאלוני 482 ו- 582. התלמיד יענה על 3 שאלות, אך באופן גמיש יותר מתוך הפרקים, ובלבד שיענה על שאלה אחת מתוך כל פרק.