יהודי ארה״ב חשים חרדה הולכת וגוברת לבטחונם האישי בעקבות המלחמה ברצועת עזה, כך עולה מסקר של המכון למדיניות העם היהודי שנעשה בשיתוף עם משרד התפוצות, במסגרת פרויקט ״קול העם היהודי״ מיסודם של ה-JPPI וההסתדרות הציונית העולמית. בסק שפורסם הבוקר (חמישי) לראשונה, לאחר שהוצג בפני הדרג המדיני והצבאי, נמצא עוד כי בשבוע השלישי למלחמה חלה עלייה במספר היהודים בעלי השקפת עולם ליברלית האומרים שהמלחמה "מרחיקה אותם מישראל". 

"התקופה הכי מסוכנת בעשורים האחרונים": תרחיש האימים שמבהיל את המערב

מבחינת תחושת האיום, מדווחים יהודי ארה״ב מדווחים כי המלחמה משפיעה באופן שלילי על הביטחון האישי שלהם, כאמור. החשש גדול יותר הינו בקרב דתיים וחרדים, והוא עומד על 85%. יש לציין כי כבר בשבוע הראשון למלחמה ניכר חשש מפני השפעתה על בטחון היהודים בארה״ב, וחשש זה התחזק מאוד. קבוצה גדולה ממשיבי הסקר סבורים שנוכחות מוגברת של משטרה, אבטחה מוגברת של מוסדות יהודיים ושיפור ההסברה הישראלית של מטרות המלחמה וצעדיה, אלה הצעדים שיאפשרו להם להיות יותר בטוחים.

מן הסקר עולה עוד כי למלחמה השפעה על מידת הקרבה שחשים יהודי ארה״ב לישראל. הירידה המשמעותית ביותר בהזדהות עם ישראל נרשמה אצל מי שמגדירים עצמם ליברלים מאוד, כאשר רק 46% מהם מדווחים שהאירועים מקרבים אותם לישראל.

יהדות ארה''ב, אילוסטרציה (צילום: רויטרס)
יהדות ארה''ב, אילוסטרציה (צילום: רויטרס)

בשבוע השלישי נרשמת ירידה קלה בתמיכה ה״אקטיבית״ בישראל של המשיבים, כאשר נראה שישנו קשר ישיר בין שימור רמת התמיכה האקטיבית לבין מי שביקר או לא ביקר בישראל. מי שחיו בישראל, או ביקרו בה יותר מפעם אחת, גם תומכים אקטיבית בישראל יותר מאחרים, וגם נשחקים פחות ממי שביקרו בישאל פעם אחת או לא ביקרו בה בכלל. בבחינה על פי זרם דתי עיקר הירידה נצפית בקרב יהודים המזדהים כרפורמים. בקרב יהודים אלה, שיעורם של מי שאומרים שהאירועים יקרבו אותם לישראל ירד מ-72% בשבוע הראשון של המלחמה ל-59% בשבוע השלישי. 

כמו כן, 72% מהנסקרים סברו שהסיקור התקשורתי בתקשורת האמריקאית מוטה נגד ישראל. רק שיעור קטן מביניהם סבורים שהסיקור מוטה נגד הפלשתינים. כרבע מהם סבורים שהסיקור הוגן באופן כללי, כאשר קבוצה זו ניכרת במיוחד בקרב יהודים ליברלים, המשתייכים לזרמים הדתיים הפרוגרסיביים או לא משתייכים לאף זרם. מה״מאוד ליברלים״ קצת יותר משליש סבורים שהסיקור הוגן (36%), כשליש (33%) סבורים שהסיקור מוטה נגד ישראל, 10% סבורים שהוא מוטה נגד הפלשתינים. 

נתונים נוספים שעולים מן הסקר מצביעים על כך שהמלחמה נמצאת בראש כותרות העיתונים והטלוויזיה כבר שלושה שבועות, ונמצאת במרכז השיח של יהודי ארצות הברית. 90% ציינו כי הם מקיימים שיחות עם משפחה וחברים יהודים, אך רק 25% מהם מקיימים שיחות עם חבריהם לעבודה שאינם יהודים.  

המשיבים מבטאים בנוסף מגמה של עלייה בביקורת על "ההסברה הישראלית״ בשבוע השלישי של המלחמה, שנובעת בין היתר משחיקת הרושם הראשוני של מעשי הזוועה של החמאס, המעבר של ישראל מספיגה להתקפה, שינוי בטון של התקשורת האמריקאית, התגברות של תחושת אי נוחות מהמדיניות הישראלית בעיקר בקרב מי שמגדירים עצמם ליברלים ועוד.

ד״ר שוקי פרידמן, סגן נשיא JPPI, אמר על הממצאים: "העלייה המשמעותית באירועים אנטישמיים בארה"ב ובעולם הגבירה את החרדות של יהודים לבטחונם האישי בעקבות המלחמה, בעקבות עליה משמעותית בביקורת ובשנאה כלפי ישראל וכלפי היהודים. בנוסף, יש דאגה גוברת שבמקום ללכד את הקהילה היהודית, המלחמה המתמשכת, הסיקור המוטה נגד ישראל בתקשורת והקושי של ישראל להוביל את הנרטיב , מובילה לתחושה גוברת של ניכור מישראל גם  בקרב חלקים הליברליים יותר בקהילה היהודית בארה״ב, הדבר בולט במיוחד בקרב אלה שלא ביקרו בארץ מעולם".