בתגובה על דבריה המבישים של נשיאת אוניברסיטת הרווארד, קלודין גיי, בהופעתה בפני ועדת החינוך והעבודה של הקונגרס, בעניין הקריאות להשמדת עם של יהודים, שלח לה המרכז לקידום ההגינות בישראל מכתב מחאה חריף, שעליו כיתב גם את שר החינוך האמריקני, את המועצה האמריקנית לחינוך ואת ועדת החינוך של הקונגרס שבפניה נערך השימוע.

בהופעתה בפני הועדה ב-6 בדצמבר נשאלה הנשיאה בין היתר, אם קריאות בהרווארד להשמדת עם של יהודים נחשבות הפרה של של חוקי הרווארד בעניין בריונות או הטרדה. תשובתה של גיי הייתה כי הדבר תלוי בהקשר. בתגובה שלח לה המרכז לקידום ההגינות בישראל מכתב מחאה חריף ובו קרא לה ולאוניברסיטת הרווארד להתבייש על התבטאויותיה.

במכתב כותב בין היתר עו"ד אהוד פלג, מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל, כי יש דברים, כגון 1+1=2, שאינם תלויים בהקשר, ולעומת זאת ההקשר היחיד שקיים כאשר נשמעות קריאות לג'נוסייד נגד העם היהודי, הוא כי באותו המקום בו הן נשמעות, אין למעשה כל הבדל בין זמננו אנו לבין תקופת עליית הנאצים לשלטון בגרמניה.