האוניברסיטה ע"ש לאודר למינהל עסקים בווינה, שבה לומדים גם סטודנטים ישראלים, הודיעה להנהלת אוניברסיטת הארוורד כי היא מפסיקה את שיתוף הפעולה בין המוסדות, נוכח גילויי האנטישמיות הגואים בקמפוס הארוורד והשתיקה המביכה של בכיריה בנושא.

"מאז 2014 האוניברסיטה שלנו שותפה גאה ברשת 'מיקרו כלכלה תחרותית בהארוורד', אך לנוכח ההתפתחויות, לאודר ביזנס סקול מוצאת לנכון לפרוש מרשת זו, ומביעה בזאת סולידריות עם קהילת הסטודנטים היהודים בהארוורד. האוניברסיטה שלנו גאה ליצור שותפויות, אולם על השותפות להיות תואמות את אמות המידה המוסריות והסטנדרטים שלנו".

רקטור האוניברסיטה ג'וליאס דם: "כבר שנים רבות אנחנו משתפים פעולה עם אוניברסיטאות ישראליות - בן־גוריון, בר־אילן ורייכמן. מאז 2014 אוניברסיטת לאודר לעסקים היא שותף גאה של פרופ' מייק ריפורטר באוניברסיטת הארוורד. לנוכח האירועים האחרונים, אנחנו מודיעים על פרישתנו מרשת הארוורד ומביעים הזדהות מלאה ותמיכה בלתי מסויגת עם קהילת הסטודנטים היהודים בהאוורד".

"אנחנו מזועזעים, כואבים ועומדים איתנים לצד הסטודנטים היהודים בקמפוסים האמריקאיים. אנו אומנם מוסד בוטיק אוניברסיטאי באירופה, אבל מאמינים שגם נר קטן באפלה יכול להאיר חדר שלם".