הקהילה היהודית בארה"ב חוותה בשנה שעברה עלייה חסרת תקדים בתקריות האנטישמיות, הרבה מעבר לכל הנתונים המספריים שנאספו על ידי הליגה נגד השמצה ב-45 השנים האחרונות. אלו נובעות בחלקן מעלייה חדה בתקריות האנטישמיות בעקבות טבח השבעה באוקטובר והמלחמה המתמשכת בעזה.

העולם סוגר: בגרמניה ובארה"ב מאיימים בהטלת סנקציות על איראן
הסיוע הרוסי לאיראן: התיעוד המטריד שרץ ברשתות בטהרן

הליגה נגד השמצה (ADL) פרסמה היום את הנתונים הסופיים של התקריות האנטישמיות בשנת 2023, ודיווחה על 8,873 תקריות של תקיפה, הטרדה ו-וונדליזם ברחבי ארה"ב. מדובר בעלייה של 140% לעומת שנת 2022 – שנחשבה לשנת שיא באירועים אנטישמיים, ובנתון הגבוה ביותר שנרשם מאז החלה הליגה נגד השמצה לעקוב אחר נתונים אלה בשנת 1979.

בחינת התקריות האנטישמיות של הליגה נגד השמצה מעידה גם על זינוק דרמטי המסתכם ב- 5,204 אירועים אנטישמיים לאחר השבעה באוקטובר, נתון המשקף מגמות עולמיות, בשעה שקהילות יהודיות ברחבי העולם התמודדו עם מתיחות מוגברת ושנאה בתגובה לטבח השבעה באוקטובר ולמלחמה המתמשכת – בקמפוסים, במקומות ציבוריים ובהפגנות אנטי-ישראליות.

יחד עם תקריות אלה, סך התקריות האנטישמיות במהלך 12 החודשים של שנת 2023 עלה על הסך הכולל של כל שלוש השנים האחרונות גם יחד ועמד בממוצע על כ-24 תקריות אנטישמיות בארה"ב ליום.

בתגובה לממצאים החדשים, הליגה נגד השמצה קוראת למושלים ברחבי ארה"ב לגבש תוכניות ברמת כל מדינה בדומה לאסטרטגיה הלאומית למאבק באנטישמיות של הבית הלבן, היוזמה המקיפה הראשונה מסוגה לטיפול באנטישמיות מכל קצוות הקשת הפוליטית בארה"ב.

 "אנטישמיות היא לא פחות ממצב חירום לאומי, אזעקה ברמה הגבוהה ביותר, והיא עדיין משתוללת ברחבי ארה"ב, בקהילות ובקמפוסים שלנו", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "בגלל מי שהם, יהודים אמריקאים נמצאים על הכוונת בבתי הספר, בעבודה, ברחוב, במוסדות יהודיים ואפילו בביתם. משבר זה דורש פעולה מיידית מכל מגזר בחברה ומכל מדינה בארצות הברית. אנחנו צריכים שכל מושל יפתח ויישם אסטרטגיה מקיפה למאבק באנטישמיות, בדיוק כפי שהממשל עשה ברמה הלאומית".

על פי המרכז לחקר הקיצוניות של הליגה נגד השמצה, המוביל את הבדיקה ואיסוף הנתונים בארגון, התקריות התרבו בכל שלוש הקטגוריות: תקריות הטרדה זינקו ב-184% לעומת 2022; מעשי ונדליזם עלו ב-69%; והתקיפות הפיזיות זינקו ב-45%.