דוח מבקר המדינה מעביר ביקורת על משרד החוץ ועל המשרד לעניינים אסטרטגיים בכל הקשור להתמודדות עם חרמות נגד ישראל וגילויי אנטישמיות. 

בדוח נכתב כי על אף הסמכויות הנרחבות שקיבל המשרד לנושאים אסטרטגיים החל בשנת 2013 לנהל את המאבק הבין-משרדי בניסיונות הדה-לגיטימציה של ישראל בתופעת החרמות, לא עלה בידו לנצל את מלוא התקציב שקיבל ולהציג הישגים משמעותיים.

בשנת 2015 המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה עדיין לא מימש את תכניות העבודה האופרטיביות שלו; והוא עדיין חסר את היתרונות התפעוליים המובנים של משרד החוץ, לרבות הידע והניסיון המקצועיים, הפריסה התשתיתית על פני 106 נציגויות ברחבי העולם והיכרות חברתית ותרבותית מעמיקה ורבת שנים עם הלך הרוח המקומי של תושבי כל אחת ממדינות השירות, הנדרשת לשם ניהול מערכה אפקטיבית נגד ה-BDS. משרד החוץ מצדו מתקשה להציג הישגים הנוגעים להתמודדותו עם ניסיונות הדה-לגיטימציה של ישראל ברחבי העולם בקרב חוגי האקדמיה, התרבות, האיגודים המקצועיים והציבור הרחב במדינות היעד. ניכר מדיווחי הנציגויות בחו"ל כי הבעיות בתחום זה הולכות ומתעצמות.
 

"משרד החוץ נעדר יכולת ממשית למלא תפקיד מערכתי בכל הנוגע לשיח עם גורמי התקשורת הישראלית והזרה בערבית. חטיבת הדוברות במשרד מתקשה למלא את תפקידה ולספק דוברים שיתראיינו לערוצי תקשורת ממדינות ששפתן גרמנית וצרפתית. במיזמים שהפעיל משרד החוץ בחו"ל אשר נועדו לשפר את תדמיתה האזרחית של ישראל בקרב קהלי יעד ברחבי העולם נמצאו ליקויים במישורי התכנון, הניהול והביצוע והם לא מוצו ולא נחלו את ההצלחה המיוחלת מהם".
 
ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, אמרה בתגובה לדו"ח על פעילות מערך ההסברה והדיפלומטיה הציבורית במשרד החוץ:
"ההסברה הישראלית בקריסה מזה שנים. זה מה שקורה שהספינה שטה ללא קברניט. ראש הממשלה מכהן גם כשר החוץ מלבד שאר התיקים שהוא מחזיק. לא פלא שדו"ח המבקר מוצא כל כך הרבה כשלים בהנהלות משרד החוץ, ביחס להסברה, לאור העובדה כי אין שיתופי פעולה בין משרדיים, אין חשיבה לטווח הארוך, אין טיפול בליקויים שהעלה המבקר לפני מעל חמש שנים. אם זה לא זלזול ביחסי החוץ של ישראל, מהו זלזול?
 
"חבל שהמצב בשטח ובעולם לא מדליק נורות אדומות לממשלת ישראל וזו נמנעת מלהצעיד את משרד החוץ למקום המרשים והמייצג בו הוא אמור להיות. בכוונתי לקיים דיון בנושא בוועדה לביקורת המדינה במושב הקרוב. לא ייתכן שמשרד ונושא כל כך מהותיים לתפקודה של מדינה, יהיו מוזנחים כפי שקורה כיום".