הנתונים מעודדים: בניגוד לאמונה הרווחת, רגשותיהם של יהודי ארה"ב כלפי ישראל נעשו חיוביים יותר בשנים האחרונות, כך על פי סקר חדש שנערך על ידי השדולה היהודית-אמריקאית ג'יי סטריט. הסקר, שנערך ביום הבחירות בארה"ב, סותר לכאורה את האזהרות החריפות של גורמים בהנהגה היהודית בצפון אמריקה, לפיה יהודי התפוצות נעשים מנוכרים יותר ויותר לישראל בשל המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים ובעניינים דתיים כמו דחיקתם לצד של הרפורמים והקונסרבטיביים.

בסקר, בו השתתפו 903 יהודים, עלה כי 65% מהנשאלים חשו קשר רגשי לישראל, בין אם גבוה ובין אם "רגיל", לעומת 35% שלא הרגישו קשר למדינה היהודית.
כשנשאלו האם לפני 5-10 שנים רגשותיהם כלפי ישראל היו חיוביים יותר או שליליים יותר, 55% מהנשאלים אמרו שהם מרגישים אותו דבר, 26% אמרו שרגשותיהם השתפרו ורק 19% חשו ברגשות שליליים יותר.  בתשובה לשאלה האם מדיניותה של ישראל כלפי הפלסטינים השפיעה על עמדותיהם, התגובות היו דומות. 54% מהנשאלים אמרו כי המדיניות הזו לא השפיעה על רגושתיהם כלפי ישראל, 29% אמרו כי המדיניות גרמה להם ליחס שלילי יותר ואילו 17% אמרו כי המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים דווקא גרמה להם לרגש חיובי יותר.


האמריקאים היהודים גם לא מודאגים מהבנייה בהתנחלויות. 48% אמרו כי אין לכך שום השפעה עליהם, 19% אמרו שהדבר גורם להם לרגשות חיוביים יותר ו-32% אמרו שהם גורמים להם לרגשות שליליות יותר. כלומר, יותר משני שליש מהיהודים האמריקאים אינם מודאגים מהבנייה בהתנחלויות. עם זאת, הפופולריות של ראש הממשלה בנימין נתניהו צנחה במהלך השנים, כאשר הרגשות השליליים כלפיו גברו באופן משמעותי.
הסקר ציין גם כי צעירים יהודים מפולגים בצורה שווה יותר ביחסם לישראל מאשר יהודים שעברו את גיל 35, אולם ניתוח מלא של תוצאות אלו טרם פורסם. 
בנוסף, על אף הוויכוחים על הסוערים באשר לפלורליזם הדתי בישראל, מסתבר כי רוב יהודי ארה"ב כלל לא מודעים למחלוקת. בתשובה לשאלה "עד כמה שמעת על המדיניות של ישראל באשר לקהילה הלא-אורתודוקסית", ענו 65% שהם שמעו מעט או כלום, ורק 35% אמרו ששמעו הרבה על המדיניות. מתוכם, 50% אמרו שהיחס של ישראלי לקהילות אלו גורם להם לרגשות שליליים יותר, ו-50% אמרו שהמדיניות הובילה לרגשות חיוביים יותר או לא השפיעה עליהם כלל.