הבימה הצגות

אנפרנד Unfriend - תיאטרון הבימה בשיתוף תיאטרון חיפה - קומדיה חדשה

אנפרנד Unfriend - תיאטרון הבימה בשיתוף תיאטרון חיפה - קומדיה חדשה

20/07/2024 - 25/05/2024
13 אירועים
לפרטים נוספים
שידוך - תיאטרון הבימה

שידוך - תיאטרון הבימה

16/07/2024 - 26/05/2024
2 אירועים
לפרטים נוספים
מרציפנים - תיאטרון הבימה

מרציפנים - תיאטרון הבימה

13/07/2024 - 28/05/2024
8 אירועים
לפרטים נוספים
שמו הולך לפניו - תיאטרון הבימה

שמו הולך לפניו - תיאטרון הבימה

27/07/2024 - 02/06/2024
3 אירועים
לפרטים נוספים
השכנים מלמעלה - תיאטרון הבימה

השכנים מלמעלה - תיאטרון הבימה

10/07/2024 - 06/06/2024
5 אירועים
לפרטים נוספים
הגברת הראשונה -  תיאטרון הבימה

הגברת הראשונה - תיאטרון הבימה

12/06/2024 - 10/06/2024
2 אירועים
לפרטים נוספים
שוסטרמן - תיאטרון הבימה

שוסטרמן - תיאטרון הבימה

20/07/2024 - 13/06/2024
3 אירועים
לפרטים נוספים
לילה עיר - תיאטרון הבימה

לילה עיר - תיאטרון הבימה

15/06/2024 - 13/06/2024
2 אירועים
לפרטים נוספים
את שאהבה נפשי - תיאטרון הבימה

את שאהבה נפשי - תיאטרון הבימה

13/07/2024 - 14/06/2024
5 אירועים
לפרטים נוספים
סיפורי מקלט - תיאטרון הבימה

סיפורי מקלט - תיאטרון הבימה

05/07/2024 - 16/06/2024
2 אירועים
לפרטים נוספים
בית הבובות - תיאטרון הבימה

בית הבובות - תיאטרון הבימה

20/07/2024 - 21/06/2024
6 אירועים
לפרטים נוספים
מעבר לדלת - תיאטרון הבימה

מעבר לדלת - תיאטרון הבימה

08/07/2024 - 08/07/2024
1 אירועים
לפרטים נוספים
חפץ - תיאטרון הבימה

חפץ - תיאטרון הבימה

15/07/2024 - 14/07/2024
2 אירועים
לפרטים נוספים
מלאכת החיים - תיאטרון הבימה

מלאכת החיים - תיאטרון הבימה

22/07/2024 - 21/07/2024
2 אירועים
לפרטים נוספים
הרטיטי את ליבי - תיאטרון הבימה

הרטיטי את ליבי - תיאטרון הבימה

24/07/2024 - 23/07/2024
2 אירועים
לפרטים נוספים