הכינו את המעילים: מזג האוויר בערב השנה החדשה (שישי) יהיה מעונן עד מעונן חלקית כאשר בשעות הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ. 

לקראת הערב יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות ברוב חלקי הארץ, וקיים חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות ערות. 

בשבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ממטרים מקומיים, מלווים בסופות רעמים יחידות צפויים לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. בנחלי הדרום והמזרח עדיין קיים חשש משיטפונות. בצפון יוסיפו לנשב רוחות ערות.

בראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן ויתכן גשם מקומי עם חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. אחר הצהריים הגשם יתחזק בצפון הארץ ובמרכזה, וילווה בסופות רעמים בודדות.

בשני יחלו לרדת החל משעות הבוקר גשמים לפרקים מהצפון ועד לצפון הנגב. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. משעות הצהרים יתמעטו הגשמים ויפסקו בהדרגה.