עכשיו זה מוכח: סטודנטים ממעמד נמוך משקיעים יותר ומצליחים יותר באקדמיה, נשים אגב מצליחות יותר. עמותת אלומה יוזמת המחקר, צריך לכוון משאבים ולהנגיש את האקדמיה לפריפריה.

הנתון מגיע מתוך מחקר שערכה עמותת אלומה לקידום צעירים בישראל בשיתוף מכון eri למחקר כלכלי חברתי. סטודנטים ממעמד בינוני ובינוני-נמוך הם בעלי התמדה גבוהה יותר ומתוך כך סיכויי הצלחה גבוהים במהלך הלימודים האקדמאיים מסטודנטים המגיעים ממעמד גבוה.

לדברי עורכי המחקר נראה שדווקא אלו שהגיעו לאקדמיה ממקום בו ההורים פחות משכילים ואו במעמד סוציו אוקונמי נמוך הם בעלי מוטיבציה גבוהה יותר לשבור את תקרת הזכוכית במשפחה או בקהילה, ואילו מי שבאים ממעמד גבוה מרגישים פחות מחויבות להצלחה האקדמית. לכן, אומרים עורכי המחקר, המדינה, שמשקיעה המון כספים בסטודנטים מהפריפריה צריכה להפנות חלק מהמשאבים להבאת צעירים מהפריפריה אל האקדמיה, שכן שם האתגר הגדול.

תמר פלדמן, מנכ״לית מכון ERI למחקר כלכלי חברתי, אמרה כי ״רקע חלש אמנם מקשה על רכישת השכלה איכותית ומהווה חסם למוביליות חברתית כלכלית. אך כפי שעולה מהמחקר, עם תמיכה של המשפחה בלימודים, תחושת שייכות למוסד הלימודים ויכולת התמדה אישית, הפערים מצטמצמים משמעותית. בכך, המחקר מסייע למקד את המאמצים במה שחשוב להשפיע עליו כדי להגביר את סיכויי ההצלחה של צעירים באקדמיה״.

עוד עולה מהמחקר כי נשים מתמידות בלימודים האקדמאיים יותר מגברים 43.7 אחוזים דיווחו על התמדה לעומת 36.8 אחוזים בלבד מצד הגברים.

המחקר על מוביליות חברתית נערך בקרב 3,489 משתתפים,  16 אחוזים מהם ערבים, 79 אחוזים יהודים וחמשת האחוזים הנותרים הם נוצרים ודרוזים.