הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) דו"ח המציג את הפערים בין גברים לנשים במדדי איכות חיים בישראל לשנת 2019. מבין 46 מדדים הזמינים גם בפילוח לפי מגדר, ב-19 מדדים מצבם של הגברים טוב יותר ממצבן של הנשים, ב-15 מדדים מצבן של הנשים טוב יותר ממצבם של הגברים וב-12 מדדים קיים שוויון בין המינים.

בין היתר, עולה מהדו"ח כי בתחום איכות התעסוקה מצבם של הגברים טוב יותר ממצבן של הנשים במרבית המדדים, יחד עם זאת אחוז האבטלה הממושכת בקרב נשים נמוך יותר.

הפערים בין גברים ונשים לשנת 2019 (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)הפערים בין גברים ונשים לשנת 2019 (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

בתחום הביטחון האישי מצבן של הנשים טוב יותר ממצבם של הגברים במדדים היפגעות מאלימות או מאיום להשתמש באלימות, שיעור מקרי רצח ושיעור ההרוגים והפצועים קשה בתאונות דרכים. לעומת זאת, תחושת הביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה של נשים נמוכה יותר, ובהיפגעות מהטרדה מינית קיים פער של 88% לרעת הנשים.

בתחום החינוך מצבן של הנשים טוב יותר בכל המדדים; הפער באחוז בעלי השכלה על-תיכונית והשכלה גבוהה בקרב בני 30 גדל מ-13% בשנת 2002 ל-51% בשנת 2019. בתחום מעורבות אזרחית מצבם של הגברים טוב יותר בכל המדדים. במדד מעורבות אזרחית היחס בין גברים לנשים השתנה משוויון בשנת 2016 לפער של 14% לטובת גברים בשנת 2019.

בתחום רווחה אישית, מצבם של הגברים טוב יותר במדדים של תחושת בדידות, תחושת אפליה ותחושת יכולת להתמודד עם בעיות. לעומת זאת, מצבן של נשים טוב יותר במדד התחושה שאין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה.