ארכיון כתבות חדשות מהארץ והעולם - בריאות 2016 , חודש - דצמבר