דורון ברוש

כך אי אפשר לנהל קבוצה כדורגל
דורון ברוש