בעקבות הודעת חברת התעופה ההודית "אייר אינדיה" שהחל מה-22 בחודש היא תחל להפעיל קו טיסות ישירות בין נמל התעופה בין גוריון לניו דלהי, שיעבור מעל שמי ערב הסעודית – הודיעה היום (חמישי) חברת אל על לרשות לניירות ערך כי עלולות להיות לכך השלכות על רווחיה בעתיד.
מתן ההיתר על ידי ערב הסעודית לאייר-אינדיה לטוס בתחומה בטיסות לישראל, יביא לקיצור זמן הטיסה בכשעתיים ולמכירת כרטיסי טיסה מוזלים במחיר של כ-700 דולר לשני הכיוונים. אל על, שיש לה כיום מונופול על הטיסות הישירות להודו (למומביי) כבר פנתה לממשלת ישראל וארגון התעופה הבינלאומי שיפעלו שגם לטיסותיה להודו יינתן היתר לטוס מעל ערב הסעודית. בהודעתה היום מציינת אל על, כי חברות תעופה ישראליות אינן מורשות לטוס מעל הודו.
 החברה מעריכה כי התקדים של אייר אינדיה, אשר מהווה יתרון משמעותי לחברת התעופה הזרה ומונע הזדמנות שווה והוגנת, ובפרט אם תאפשר מדינת ישראל לחברות תעופה זרות נוספות לטוס בנתיבים מקוצרים לעומת הנתיבים המתאפשרים לחברה - עלול לפגוע בפעילותה, באופן ובהיקף שהחברה אינה יודעת לכמת בשלב זה.

אל על ציינה בפנייתה, כי היא כבר פנתה למדינת ישראל ולגורמים בינלאומיים רשמיים נוספים וביקשה להקפיד על הדדיות במתן זכויות הטיסה והמעבר, לאפשר לחברה לטוס להודו בנתיב טיסה קצר, או לחילופין שנתיב הטיסה של החברה הזרה יותאם לנתיב המאושר כיום לחברות התעופה הישראליות.
בהודעתה אל על מבהירה, כי הערכת החברה לגבי השלכות התקדים של אייר אינדיה, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. "מידע זה תלוי בגורמים רבים אשר אינם בשליטת החברה ולרבות מתן אישורים לחברות תעופה זרות על ידי המדינות הרלוונטיות, מימוש האישורים והוצאה לפועל של טיסות בנתיבים מקוצרים על ידי חברות תעופה זרות וכיו"ב, ולפיכך, הערכת החברה עשויה להשתנות בהתאם", צויין עוד בהודעה.