בבנק לאומי נערכים לפרישת יו"ר דירקטוריון הבנק סאמר חאג' יחיא. במגעים שנוהלו בימים האחרונים בין נציגי ועדת מינוי הדירקטורים בבנק ישראל לבין נציגי הבנק, התבקשה הוועדה להביא בחשבון את העובדה שבמהלך 2023 חאג' יחיא יפרוש מהבנק.

בעקבות כך המליצו גורמים בבנק לאומי לחברי הוועדה, שבראשה עומד השופט דוד חשין וחברים בה פרופ' מומי דאהן ועו"ד אורית קורן, להביא בחשבון את פרישתו של חאג' יחיא – ולכן, מעבר לכישורים הרגילים, המועמדים צריכים להיות גם בעלי כישורים המתאימים לתפקיד היו"ר.

מדובר במהלך מפתיע, שעלול ליצור את הרושם שבין חברי הדירקטוריון הקיימים אין מועמד טוב מספיק להחלפת היו"ר. בהודעה מטעם הוועדה נכתב בין השאר: "לאור סיום כהונתו הצפוי של יו"ר דירקטוריון הבנק במהלך שנת 2023, יינתן משקל למועמדים בעלי כישורים וניסיון המתאימים לשמש גם כיו"ר הדירקטוריון".

עם זאת יודגש כי היו"ר יסיים את תפקידו רק באוקטובר 2023 , בתום תשע שנות כהונה כדירקטור. הטיפול בנושא כבר כעת נועד לאפשר לאסיפה הכללית, שצפויה להתכנס רק בעוד כחצי שנה, להיערך לנושא וכך למנוע את הצורך בטיפול בסוגיה בלוח זמנים מואץ.

ועדת המינויים מבקשת לצרף שלושה חברי דירקטוריון, שעשויים להחליף שלושה המעמידים את עצמם לבחירה מחודשת. המדובר באסתר דומיניסיני ובאירית שלומי, המשמשות דירקטוריות רגילות, ובאיציק אידלמן המשמש דירקטור חיצוני.

משכך, הוועדה מציינת שהיא "תיתן את דעתה גם לצורך לחזק את שוויון ההזדמנויות במגזרי האוכלוסייה השונים ולקיים יחסיות הולמת בין נשים לגברים בהרכב". הוועדה מעוניינת שלבנק יצורפו לפחות שתי נשים. את המועמדות ניתן יהיה להגיש לא יאוחר מה־26 בינואר.

בתוך כך נודע כי בפיקוח על הבנקים החליטו לדחות פעם נוספת לסוף ספטמבר את החמרת הוראות ההעסקה ליושבי ראש דירקטוריון בבנקים ללא גרעין שליטה. במקור, ההוראות המחמירות היו אמורות להיכנס לתוקף בסוף דצמבר, ואולם בעקבות מאמצי שכנוע שהופעלו על ידי היועצים המשפטיים בבנק הוחלט לדחות את ההנחיות בתשעה חודשים.