הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה היום (חמישי) דוח העוסק בשכר הממוצע ברוטו עבור שכירים במדינת ישראל בחודש מאי 2022. מהנתונים עלוה, כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים עמד על 11,753 שקלים. מדובר בעלייה של 4.2 אחוזים לעומת מאי בשנה שעברה, אז עמד הסכום על 11,280, ובירידה לעומת החודש שעבר.

נתוני שנת 2021 חושפים: מהו השכר הממוצע במשק?
לצד העלייה ביוקר המחייה: נתוני השכר הממוצע בישראל נחשפים 

עוד עולה כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים - מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי - עמד על 10,570 שקלים, ללא שינוי לעומת מאי 2021. במקביל, נרשמה עלייה של למעלה מעשרה אחוזים במספר המשרות הזמינות, שעמד במאי 2022 על 3.941 מיליון. מדובר כאמור בעלייה של 10.1 אחוזים לעומת מאי 2021 (3.580 מיליון) ועלייה  של 1.1% לעומת החודש שעבר.

הדוח כולל התייחסות גם לשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים במאי 2022 לפי הענפים השונים. את השכר הממוצע הגבוה ביותר הרוויחו בתחומי המידע והתקשורת (26,342 שקלים) ושירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (23,092 שקלים). את הרשימה סוגרים העובדים בשירותי האירוח והאוכל - שהרוויחו בממוצע 5,720 שקלים. 

נושא נוסף שעולה בדוח הוא השכר הממוצע בהייטק, שירד לעומת החודש שעבר - ועומד כעת על 26,878 שקלים. עם זאת, מדובר בעלייה של 8.3 אחוזים לעומת מאי בשנה שעברה. כמו כן, מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 383.8 אלף, עלייה של 11.8% לעומת מאי 2021 (343.2 אלף) ועלייה  של 1.0% לעומת חודש אפריל 2022 (380.1 אלף) .המשמעות היא, שמשרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.7% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש אפריל 2022.