לצד העלייה ביוקר המחייה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2022, מהם עולה כי במחירים שוטפים הוא עמד על 12,061 שקלים - עלייה של 3.8% לעומת השנה הקודמת לכך.

לעומת זאת, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים, מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי, היה 10,909 שקלים, ירידה של 0.2% לעומת אפריל 2021.

כמו כן, עוד עולה כי מספר משרות השכיר היה 3.864 מיליון. כאשר מדובר בעלייה של 9.4% לעומת אפריל 2021, אך ירידה של 0.4% לעומת מרץ 2022.

לצד זאת, בתחום ההייטק בחודש אפריל 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים היה 27,684 ש"ח, עלייה של 4.9% לעומת אפריל 2021 (26,398 ש"ח).

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 377.9 אלף, עלייה של 11.0% לעומת אפריל 2021 (340.5 אלף) וירידה של 0.2% לעומת חודש מרץ 2022 (378.8 אלף) .כמו כן, משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.8% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש מרץ 2022.