מיכל רוזנבוים, מנהלת רשות החברות, פנתה היום (רביעי) במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו ביקשה להשתתף בישיבת הממשלה הקרובה על מנת להציג את המצב הקשה שנוצר ברשות החברות אותו הגדירה כ"ואקום שלטוני הגורם נזקים כבדים לחברות הממשלתיות". 

בנק ישראל מעלה את פרמיית הסיכון ומסביר: אלו הסיבות ליציבות המערכת עד כה
הרשות לניירות ערך בהנחיה חריגה: כך עליית הריבית חייבת להתבטא
 
במכתבה, תיארה את חילופי הדברים בינה לבין השר דודי אמסלם בחודשים האחרונים: "השר הודיע כי אינו מעוניין לקחת על עצמו אחריות לרשות החברות הממשלתיות ואין בכוונתו לבצע כל פעולה הנוגעת לרשות או לחברות הממשלתיות עצמן".

"השר העלה טענות שלפיהן חוות דעת של היועמ"ש בעניין מינויי דירקטורים בחברות הממשלתיות מהווה 'פוטש' ועבירת משמעת", כתבה, "לאחר שרשות החברות הממשלתיות עמדה על כך שתפעל רק בהתאם לדין, השר נקט במעין 'סנקציה' של סירוב להפעיל את סמכותו בקשר לחברות הממשלתיות".

דודי אמסלם (צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ'/ דני שם טוב)
דודי אמסלם (צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ'/ דני שם טוב)

בנוסף, רוזנבוים הסבירה את הבעייתיות בהתנהלות של אמסלם: "כך למשל, בעניין משיכת דיבידנדים שהוכרזו על ידי החברות הממשלתיות - נכון להיום, סכום חסר תקדים של כ- 2 מיליארד שקל זמין למשיכת דיבידנדים מחברות ממשלתיות, לטובת תקציב המדינה. הותרת הכספים בקופת החברות עלולה להוות פתח לשימוש לא ראוי בכספים. השר הודיע (ללא הנמקה) כי על הרשות להימנע מקידום העברת הדיבידנדים לקופת המדינה, נמנע מלהשיב לפניותיי בנושא וכעת הודיע כי לא יפעיל את סמכויותיו בנושא כלל, דבר המונע את משיכת הדיבידנדים".

במכתב ציינה דוגמאות נוספות להתנהלותו של אמסלם אשר "ממחישות כי המצב בו אין שר המפעיל את הסמכויות שהוקנו לשר על פי דין, פוגע באופן קשה באינטרס הציבורי, בשמירה על תפקודן של החברות הממשלתיות ובקופה הציבורית". 

בסיום דבריה פנתה לנתניהו: "על רקע זה ובנסיבות בהן השר הודיע כי אין לפנות אליו שוב ביחס לחברות הממשלתיות, מצאתי לנכון מתוקף אחריותי כמי שאמונה על אינטרס המדינה בחברות הממשלתיות ומייעצת לממשלה(כולה) ביחס לנושאים הנוגעים לכלל החברות הממשלתיות, לפנות במישרין לכבוד ראש הממשלה, ולבקש את התערבותך הדחופה למניעת הנזק החמור לאינטרס הציבורי כתוצאה מהוואקום השלטוני בו אין שר המפעיל בפועל את הסמכויות הקבועות בחוק. בהתחשב בנסיבות העניין ובהשלכות המעשיות של הודעת השר, אבקש להרחיב אודות האמור במכתבי והצורך בקבלת החלטה דחופה בפני כל פורום רלוונטי, ובפרט מליאת הממשלה".