המדינה, באמצעות חברת הביטוח הממשלתית ענבל, תספק לחברות התעופה אל־על וישראייר פוליסות ביטוח מפני סיכוני מלחמה, וזאת לאחר שחברות הביטוח הבינלאומיות שאצלן היו מבוטחות הודיעו בימים האחרונים על כוונתן להפסיק את הכיסויים בתוך שבעה ימים. ועדת הכספים מתכנסת הבוקר לישיבה מיוחדת לדיון בנושא. בעקבות החשש שביטול פוליסות הביטוח ימנע מחברות התעופה הישראליות להמשיך לטוס לחו"ל, החליט החשב הכללי באוצר יהלי רוטנברג לבצע את הביטוח באמצעות חברת הביטוח הממשלתית ענבל.

הדולר והאירו מזנקים, בנק ישראל בצעד חריג כדי למנוע את קריסת השקל
המלחמה והתקציב המתוח יחייבו קיצוץ תקציבי או העלאת מסים

לצורך הפעלת הביטוח, יהיה צורך בקבלת ערבויות ממשלתיות בהיקף של 5 מיליארד דולר, כדי שניתן יהיה לכסות על כל סיכוני המלחמה. אל־על וישראייר יצטרכו במקרה זה להעביר לחברת ענבל את פרמיית הביטוח ששילמו עד היום לחברות הביטוח הבינלאומיות. פוליסת הביטוח החדשה תהיה בתוקף לשלושה חודשים, או עד שחברות התעופה הישראליות יוכלו לחדש את הביטוח עם החברות הבינלאומיות. אל־על וישראייר זכאיות לקבל פיצוי של עד 50% בגין נזקי המלחמה, אם וכאשר ייגרמו לצי המטוסים.

במקרה זה, הפיצויים שישולמו על ידי קופת מס רכוש, יועברו לחברת ענבל (שכאמור מבצעת את הביטוח). נכון להיום, בקופת מס רכוש הצטברו 18 מיליארד שקל. צפוי שבעקבות נזקי המלחמה, הכספים לא יספיקו, ויתכן שיהיה צורך במקור תקציבי אחר למימון הקופה.

כאמור, ועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני, תתכנס היום לישיבה מיוחדת בנושא, ועל פי בקשת החשב הכללי היא תהיה חסויה, לנוכח רגישות העניין. בעקבות מלחמת עזה חברות התעופה מסרבות לטוס לישראל, ואל־על וישראייר נותרו בין הבודדות הטסות. חברות התעופה בינלאומיות ביטלו אחת אחרי השנייה את הטיסות לישראל.