תשלובת כרטיסי האשראי ישראכרט, הגדולה מחברות כרטיסי האשראי (4.5 מיליון כרטיסים פעילים), הרוויחה ברבעון השלישי 80 מיליון שקל, זינוק של 33% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה הרוויחה החברה 201 מיליון שקל, גידול של 42% לעומת התקופה המקבילה.

"להחליף את נתניהו מיד": לפיד קורא להדחת רה"מ, וזו הממשלה החלופית שהציג
לקראת סוף שבוע קריטי: אלו הקווים האדומים של ישראל במו"מ על החטופים

הונה העצמי עומד על 2.94 מיליארד שקל. הכנסות הרבעון גדלו ב־20% ל־842 מיליון שקל הודות לגידול בתיק האשראי הפרטי והמסחרי להכנסות של 244 מיליון שקל מריבית נטו. ההכנסות מתחילת 2023 הסתכמו ב־2.42 מיליארד שקל, זינוק של 27%. החברה מנוהלת על ידי רן עוז, ובתפקיד יו"ר הדירקטוריון משמשת תמר יסעור. יתרת האשראי הפרטי צמחה בשנה האחרונה ב־50%, ל־7.3 מיליארד שקל. האשראי המסחרי צמח באותה תקופה ב־40% ל־1.9 מיליארד שקל.

עם זאת, למלחמה היו השפעות ניכרות על ההוצאות הפסדי אשראי, שהסתכמו ברבעון השלישי ב־105 מיליון שקל, לעומת 32 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהפרשה הקבוצתית בגין יישום תקינת ה־CECL החל משנת 2023.

גורם נוסף הייתה העלייה במחיקות ובהפרשה הפרטנית, גידול בהיקף תיקי האשראי והשלכות המלחמה (החלק העיקרי). החברה גם החמירה באינדיקטורים המאקרו־כלכליים המשמשים בבסיס חישוב ההוצאה הקבוצתית להפסדי אשראי. הוצאות הפסדי האשראי מתחילת השנה הסתכמו ב־266 מיליון שקל, לעומת 75 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

המנכ"ל רן עוז: "ישראכרט מחויבת לתמיכה בלקוחותיה הפרטיים והעסקיים, כחלק מהמאמצים הכוללים לשיקום כלכלת ישראל, והיא תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה. יישום האסטרטגיה נושא פירות. ישראכרט נכנסה לתקופה מאתגרת, שחורגת מכל תרחיש קיצון עם איתנות פיננסית. בעקבות המלחמה יש ירידה משמעותית בפעילות בצד המקומי, בין השאר בתיירות היוצאת. מדובר באתגר לא פשוט. מכירת השליטה בישראכרט להראל תושלם עד סוף השנה".