חברות הביטוח ממשיכות לגבות פרמיות ביטוח מבעלי רכבים שנרצחו או נחטפו במסיבה ברעים וגם מדיירי יישובי העוטף שבתיהם נהרסו. כך נודע ל"מעריב". מדובר בכ־1,500 רכבים שנהרסו ("טוטאל לוס") ובלמעלה מ־1,000 בתים שקרסו.

בנחל עוז מתרגשים מחזרתן של החטופות, אך לא שוכחים את האבות: "צריכים אותם בבית"
ההפקה הצינית של חמאס: צלמים מלווים את שחרור החטופים | צפו

הפיצוי בגין הנזקים לרכבים או לדירות ישולם על ידי המדינה באמצעות מס רכוש. אבל נפגעי מסיבת הטבע ויישובי העוטף שעשו ביטוח דירה או ביטוח רכב (חובה+מקיף) ממשיכים לשלם את הפרמיות, אף שטכנית אין ביכולתם להפסיק את התשלומים. כדי להפסיק צריך לפנות אקטיבית לחברת הביטוח, אבל איך נרצח או נחטף או מי שלקה בהלם מסוגל לעשות את זה?

במסיבה ברעים נרצחו 364 איש ואישה, בנוסף לעשרות שנחטפו ולרבים שנקלעו למצוקה נפשית. ייתכן שגם בני משפחותיהם אינם מודעים לצורך בביטול הביטוח. פרמיית ביטוח הרכב עשויה להגיע ל־6,000 שקל לשנה. ביטוח דירה מגיע לכ־1,000 שקל לשנה.

בחברות ביטוח כמו מגדל הבהירו בתגובה לפניית "מעריב" שכדי לבטל את פוליסת הביטוח יש לפנות אקטיבית לחברה. במגדל הבהירו שאין אפשרות לאתר את בעלי הדירות שנהרסו או הרכבים שניזוקו ולבטל חד־צדדית את הפוליסה. בלשכת סוכני הביטוח הבהירו שהם פנו למפקח על הביטוח באוצר בבקשה להקל.

זירת הטבח ברעים (צילום :טל לב רם)

הצעת הלשכה בנוגע לאנשי מילואים, אזרחים שנפצעו ומפונים מביתם ואחרים היא לבצע את ההתאמות הבאות: לאפשר חידושי ביטוח רכב וביטוח רכוש אוטומטית תוך יצירת קשר עם המבוטח במהלך 60 ימים. לאפשר הקפאת פוליסת רכב ללא התניית תקופת מינימום. אלא שהחברות אינן מוכנות לבצע "הקפאה" (מקיף וחובה) אלא ביטול פוליסה בלבד. ביחס לביטוח דירה, מומלץ לבטל את הגדרת "דירה בלתי מאוישת" לכל המפונים.

ההקלות רלוונטיות רק לגבי מבוטחים שמסוגלים לפעול אקטיבית, אבל לא לאחרים המנועים פיזית מכך. עמדת האוצר: "מצופה שחברת הביטוח תאפשר את השבתת פוליסת הביטוח, על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח מראש, ותפרט בפני המבוטח אילו כיסויים היא יכולה לבטל ואת ההחזר הכספי".

לגבי המשרתים במילואים או מבוטח שפונה מביתו או פנייה מבן משפחת של נעדר, נכתב שמצופה חברת הביטוח תאפשר בתקופת הלחימה סיוע והקלה בעניין גביית דמי הביטוח. אבל מדובר רק על הקלות בתשלום אם נעשתה פניית אקטיבית. אין טיפול במבוטחים (נרצחים או חטופים) שלא יכלו לפנות, או של ניצולים שלא היו מודעים לצורך בפנייה. ייתכן שלצורך שינוי המצב יהיה צורך בחקיקה.