ראשי המכון הישראלי לדמוקרטיה והנהלת הגוף להשקעות חברתיות SFI מציעים להקים באופן מיידי קרן שיקום לאומית שתסייע בשיקום תשתיות המשק ויכולותיו. כך נודע ל"מעריב". פירוט ההצעה נשלח אתמול למשה אדרי, ראש מנהלת תקומה, ליואב גרדוס הממונה על התקציבים באוצר, וליהלי רוטנברג החשב הכללי.

לא הגיעו לאירוע: כך המפלגות החרדיות מקשות על התמודדות המלחמה
תרומות בסכומי עתק: "הסיוע הכלכלי שמוזרם לכאן הוא כמו נושאת מטוסים שלישית"

פרטי הצעת הפעילות של הקרן גובשו על ידי ריטה גולשטיין גלפרין, ראש תוכנית רפורמות במכון לדמוקרטיה, ועל ידי יגאל גורביץ' מקרן SFI. הכנת התוכנית לוותה על ידי קרנית פלוג, סגנית מנהל המכון ולשעבר נגידת בנק ישראל, וירון נוידרפר מנכ"ל הקרן. מטרת מכתב זה היא לקדם את הקמתה של קרן שיקום לאומית על בסיס עבודה משותפת של המכון הישראלי לדמוקרטיה וקבוצת SFI. על השפעות המלחמה נכתב שאובדן ההכנסות יסתכם ב־10% תוצר, הצמיחה הופחתה ל־2% בשנים 2023 ו־2024, הגירעון ב־2023 יגדל ל־3.7% וב־2024 ל־5%. אלה צפויים להוביל לקיצוצים בשירותים החברתיים של משרדי הממשלה.

לאור הגידול בצרכים הטיפוליים והשיקומיים ובמעטפת לחיזוק החוסן הקהילתי, הקופה הציבורית תתקשה לממן זאת. קרן השיקום הלאומית תשלב משאבים ממשלתיים עם כסף של משקיעי אימפקט ופילנתרופיה. המדינה תוכל להגדיר תוצאות רצויות ותפעל לפי מודלים אפקטיביים של תשלום על הצלחות למגוון תוכניות שונות, בצורה שמייעלת את ההוצאה הציבורית.

הצעת הקרן מתבססת על עקרונות אימפקט חברתי של ארגון ה־OECD. הפעולה דרך הקרן תאפשר גיוס כספים מהמגזר הפרטי, הכסף הממשלתי והפרטי יושקעו בצורה מתואמת, ותהיה אפשרות לממשלה לדחות את התשלום לעתיד. המנגנון של קרן השיקום יהיה גמיש. היא תעסוק בעיקר בשיקום ובחוסן נפשי של אוכלוסיות שונות - מגיל רך, דרך ילדים בבתי הספר, נוער, כוחות הביטחון, מבוגרים וקשישים.
יעד שני הוא שיקום וחוסן כלכלי בתחומי התעסוקה והסיוע לעסקים ומלכ"רים. בקרן מדגישים כי הצרכים החברתיים הולכים וגדלים ואילו המשאבים התקציביים יקטנו - ואת הפער ניתן לסגור באמצעים פיננסיים חדשים כדוגמת הקרן.

יש לציין כי הגורם הציבורי העיקרי שעסוק בשיקום נזקי המלחמה, יישובי העוטף והפגיעה בחוסן החברתי היא קרן תקומה בניהול משה אדרי. תקציב המנהלת נאמד ב־10 מיליארד שקל לחמש השנים הקרובות, אך לפי היקף נזקי המלחמה הישירים והעקיפים צפוי שתקציב זה יאזל תוך פחות מחמש שנים.