מחקר חדש של מרכז טאוב, שערכו ד"ר יעל נבון וליאורה בוורס, בדק את היקפי העוני במשקי בית עם ילדים וילדות עד גיל ארבע, וכן את מאפייני משקי הבית והסביבה שבה ילדים בגילים אלה חיים ואת מקורות ההכנסה של אותן משפחות. על פי המחקר, בכרבע ממשקי הבית בישראל שחיים מתחת לקו העוני יש ילד מתחת לגיל ארבע, ו־30% מכלל הילדים עד גיל זה חיים מתחת לקו העוני.

מגמה מסוכנת בימים אלו: "הביטוח הסיעודי מת והאוצר אדיש"
הולך לכאוב בכיס: בקרוב תשלמו הרבה יותר על קניות מחו"ל

בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה נמצא כי יותר ממחצית ממשקי הבית הערביים והחרדיים עם ילדים עד גיל ארבע הם מתחת לקו העוני – 58% ו־55% בהתאמה, לעומת 8% ממשקי הבית היהודיים הלא־חרדיים. בקרב הילדים המצב חמור אף יותר – 63% מהילדים הערבים מתחת לגיל ארבע ו־58% מהילדים החרדים בגילים אלה מתחת לקו העוני, לעומת 9% מהילדים היהודים הלא־חרדים. על פי המחקר, תשלומי העברה (קצבאות) מסייעים בצמצום העוני בקרב פעוטות רק בכ־11%.

היקפי העוני גבוהים במיוחד בקרב משקי בית ללא מפרנסים כלל (87%) או עם מפרנס אחד (57%). אולם, למרות ההערכה שילדים ששני הוריהם עובדים יחיו מתחת לקו העוני נמוכה יותר - כעשירית מהם עדיין חיים מתחת לקו העוני. בקרב משקי בית עם ילדים עד גיל ארבע ושני מפרנסים שחיים מתחת לקו העוני, השיעורים גבוהים יותר בעיקר בקרב חרדים (39%) ובקרב ערבים (21%).

"במחקר שלנו נמצא כי 22% מהילדים מתחת לקו העוני חיים בבית עם שני מפרנסים לפחות", אומרת ד"ר נבון. "כשביקשנו לברר מה הסיבה לכך, מצאנו שהדבר קשור להיקפי משרה נמוכים, למצבים ששני המפרנסים הם עצמאים ולרמת השכלה נמוכה של המפרנסים. ממצאים אלה מעידים שלא מספיק לעודד הורים לצאת לשוק העבודה, ויש לבחון תוכניות התערבות נוספות".