שר האנרגיה אלי כהן מתכוון להעביר את משק האנרגיה בעשור הקרוב לצריכת מימן. בפורום מטעם מכון האנרגיה בהשתתפות ראשי ענף האנרגיה שנערך אתמול, אמר השר כי מבחינתו העשור האחרון היה עשור אבוד מבחינת משק האנרגיה וכי הוחמצו הזדמנויות רבות.

ביקורת חריפה על תגובת הליכוד לדוח מירון: "זלזול בעשרות הקורבנות"
סערת הנסיעה לוושינגטון: מה חשב הציבור על גנץ בעימות החזיתי מול נתניהו?

על כן, העתיד נמצא לדבריו בפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים על בסיס המימן, אך לצד זה המשך מציאת מקורות אנרגיה מסורתיים כמו גז ונפט. לדבריו, בעקבות מכרז שפורסם במשרד לחיפושי נפט וגז, הגיעו מספר בקשות של חברות המעוניינות להוציא אל הפועל קידוחים בישראל.

על פי ההערכות, תהליך הקידוחים יקודם לקראת הרבעון השלישי של 2024. הגידול בביקוש מוסבר בין השאר בהסכמי אברהם ובהקלות רגולטוריות. במקביל, מתכוון השר לעודד את יצוא הגז. אחרי מתן ההיתר לקידוח תמר, על הפרק הפעם קידוח לווייתן.

מגמת יצוא הגז תואץ אם יזם ישראלי בודד או קונסורציום של יזמים יפעלו להקמת מתקן ישראלי להנזלת הגז הטבעי (המכונה NLG).

הגדלת יצוא הגז תיעשה לצד הבטחת הביטחון האנרגטי של ישראל ושמירת עתודות גז המספיקות לצורכי המשק. הקמת המתקן הינה חלק מתוכניות השקעות בהיקף של יותר מ־40 מיליארד שקל שמתכנן המשרד בשנים הקרובות.

השר כהן גם מתכוון להקל בכל הנוגע לרגולציה בתחום האנרגיה, תחום שבמקרים לא מעטים סבל מעיכובים מצד המשרד להגנת הסביבה.