הממונה על התחרות פרסמה להערות הציבור הודעה מוסכמת על כוונות חיוב. במסגרת ההסכמות אליהן הגיעה הממונה עם סנו, תשלם החברה למעלה מ-16 מיליון שקל לאוצר המדינה, בגין הפרות לכאורה של הוראות חוק קידום התחרות בענף המזון.

"הרגשתי שמוחמד זומם משהו": קטע מצמרר מעדותה המצולמת של עמית סוסנה
חיזבאללה נתפס בשקר נוסף: צה"ל חשף את הסיבה לפציעתם של עובדי יוניפי"ל

בתחילת 2022 פתחה הממונה על התחרות בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים (ספקים וקמעונאים גדולים כפי שמוגדרים ברשימות המפורסמות על-ידי הממונה). הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את מכלול היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון. לבסוף, הגיעה הממונה להסכמות לפני כשנה עם מרבית הספקים הגדולים שעלה חשש כי הפרו את חוק המזון, ובמסגרתן ספקי המזון שילמו במצטבר מעל 23 מיליון שקל לאוצר המדינה.

במסגרת ההסכמה עם סנו כעת, תשלם סנו סך כולל של כ-16 מיליון שקל בגין הפרות סעיפים בחוק המזון העוסקים בהתערבות בשטחי תצוגה אצל קמעונאים, בהמלצות מחיר לקמעונאים ובהעברות תשלומים לקמעונאים, בכסף ובשווה כסף, שלא כהנחות למוצרים אותם היא מוכרת להם.