רשות המסים יוזמת הוראת שעה, הכוללת את האפשרות לשבירת קרנות השתלמות עד סוף 2024 במיסוי מופחת. זאת על רקע המצב. ברשות הסבירו כי המהלך נועד לסייע למשקי הבית בתקופת מאתגרת זו. סך הנכסים בקרנות ההשתלמות נאמד ב־350 מיליארד שקל, שכמחציתן נזילות (כלומר ניתנות למשיכה ללא תשלום מס).

מנהל רשות המסים: "לא נעלה את שיעורי מס ההכנסה ומס החברות, יש צעדים אחרים על השולחן"

נכון להיום אם לא חלפו שש שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ההשתלמות, שבירת הקרן לפני המועד תחייב בתשלום מס על רווח הפרשי ההצמדה והריבית בשיעור המס השולי (שיכול להגיע ל־48%).

 עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה יכול למשוך את הכסף ללא מס, אם חלפו שלוש שנים ממועד ההפקדה הראשון. לפי ההצעה, במקרה של שבירה מוקדמת של הקרן שיעור המס יגיע ל־15% בלבד, ובמקרה של יחיד שהגיע לגיל הפרישה המס יסתכם ב־7.5% בלבד. ככל שמועד המשיכה קרוב לתקופת הפטור ממס (כאמור שש שנים), שיעור המס שיחול יהיה נמוך יותר.

יוזמת רשות המסים, שבניהול שי אהרונוביץ', נועדה להשיג שני יעדים: הקלת הנטל על האזרחים שנקלעו למצוקת מזומנים, וגידול אפשרי בהכנסות המדינה ממסים (שישולמו על ידי הציבור ששבר את הקרנות). עם זאת היוזמה בעייתית: שכן משיכה מוקדמת של הקרן שוללת מבעלי קרנות ההשתלמות את הטבות המס (הקרנות הן האפיק היחיד הפטור ממס) ומעודדת את החוסך לקבל החלטה לא רציונלית. חלופה אפשרית: קבלת הלוואה מהקרן על חשבון החיסכון בקרן בריבית נמוכה.