סכסוך העבודה בבנק דיסקונט הולך ומחריף. אתמול הושבתו כל 26 הסניפים במרחב השפלה, והיום הוחלט להשבית את פעילות סחר החוץ ואת פעולות יבוא ויצוא. זו פעולת מחאה שאומנם אינה פוגעת בלקוחות, אך כן בהתנהלות השוטפת של הנהלת הבנק. 

סגור לרגל מאבק בהנהלה: ועד עובדי דיסקונט משבית רבע מסניפי הבנק
בכוונת הוועד להמשיך את העיצומים גם בשבוע הבא. בשלב זה קיים נתק מוחלט בין הצדדים ולא מתקיימים מגעים.
 
יו”ר הוועד מני גרינשטיין שיגר אתמול מכתב להנהלה ובו נימק את מניעי העיצומים: “אין בבנק מדיניות כוח אדם מסודרת. שום דבר לא מתוכנן, וההתנהלות מול המשאב האנושי לקויה. קיימת סגירת סניפים מסיבית לא ברורה ובלתי מוסברת, ומכירת חיסול מטורפת של נכסי דיסקונט”.
 

ובעוד בדיסקונט נאבקים, לבנק לאומי יש צרות של עשירים. ההנהלה הגיעה להסכם קיבוצי תקדימי עם ועד העובדים, בראשות מירי רובינו. כפי שכבר נחשף השבוע, עובדי הבנק יוותרו במסגרת ההסכם על הבונוסים מ־2015, וזאת בתמורה להקצאת מניות עבורם. 
 
היקף ההסכם מוגבל ל־1.15 מיליארד שקל. על פי הפירוט שנמסר אתמול, העובדים יוכלו לוותר על המענק המיוחד שהם יקבלו בגין דוחות 2015. בנוסף הם יהיו רשאים להמיר באופן וולונטרי עד 25% מזכויות הפנסיה שלהם, והחישוב ייעשה לפי מקדם היוון נדיב יחסית לזכויות של 3.5% ולא 2.86%.
 
עובד שרמת שכרו נמוכה מעשרת אלפים שקלים לא ישתתף במשוואת ההמרה המדוברת. קרי, הוא ימשיך לקבל את זכויותיו המלאות בבונוסים ובפנסיה. האחרים יוכלו לוותר, בנוסף, גם על מענקי היובלות שיושלמו החל מינואר 2017. הבנק הודיע כי הסכם זה יחול גם על בעלי החוזים האישיים בבנק.
המניות שיינתנו לעובדים יוקצו לפי מחירי השוק ביום פרסום מתאר ההקצאה.