שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין המשיך אתמול בגילוי אורך רוח יוצא דופן בכל הנוגע לעתידה של חברת אור סיטי נדל”ן. למרות היעדר התלהבות לדברים שנשאה בעלת השליטה ענבל אור ולהתנהלותה, הוא החליט לאפשר לה להגיש עד היום בצהריים בקשה להקפאת הליכים זמנית.
 
הבקשה, מעין פסק זמן במונחי עולם הספורט, נועדה לאפשר לאור וליועציה לגבש תוכנית הבראה, שבמסגרתה יטופלו כל התביעות של הנושים ויוכח כי סיכויי ההישרדות של החברה הם טובים, וזאת בלי שתהיה העדפת נושים.
 

עו”ד ברוריה לקנר, נציגתה של אור, הבהירה את המצב המסובך שאליו נקלעה החברה והתחייבה להציע תוכנית פעולה שתוגש עד היום. לצורך הקפאת ההליכים הזמנית יש צורך במימון של 750 אלף שקל לחודש (1.5 מיליון שקל לחודשיים), אשר יוזרמו על ידי אור עצמה.
 
אור תביא את הכסף מחשבונה הפרטי. היא תצטרך להחליט איזו תקופת הקפאה זמנית היא מבקשת. סביר להניח שצוות הייעוץ הניהולי שלה ימליץ על ארכה של חודשיים. הצעה נוספת להקפאת הליכים לשבועיים הוגשה על דעת בנק המזרחי, אבל נראה שלא תתקבל. 
 
במהלך הדיון ביקר אורנשטיין בצורה קשה את התנהלותה של אור, את העובדה שהיא לא מסרה תגובה מסודרת לבקשת הפירוק, וטען שניצלה לרעה את הארכות שבית המשפט נתן עד היום. השופט סיכם: “נדרש יותר מפיקוח על הנעשה בחברה והמבין יבין. מנעתי עד כה את בקשות הפירוק, אבל נראה שאת כדור השלג הזה אי אפשר יהיה לעצור”.
 
אור עצמה תקפה את התנהלות בנק מזרחי טפחות וטענה שלא העניק לה אפילו יום אחד של חסד. עד כמה ממשיכה אור להיות דומיננטית בכל הנוגע להתנהלות החברה מוכיחה התפטרותו של דורון אלחנני, אחד מחברי הצוות הניהולי. לטענתו, אור לא קיבלה את המלצות הצוות וחזרה בה מההבנות שהושגו.