קבוצת הביטוח הראל סיימה את הרבעון השני של 2017 ברווח של 184 מיליון שקל, יותר מפי שישה בהשוואה לתקופה המקבילה ב־2016 (28 מיליון שקל). הרווח במחצית 2017 הסתכם ב־437 מיליון שקל, לעומת 42 מיליון שקל במחצית 2016. ההון העודף של החברה (שממנו ניתן לחלק דיווידנד - י"ש), לפי ההוראות העדכניות שאישר האוצר, מסתכם ב־5.1 מיליארד שקל. החברה הכריזה על חלוקת דיווידנד במזומן, בהיקף גבוה יחסית של 257 מיליון שקל.

הפרמיות ודמי הגמולים גדלו ב־14% והסתכמו במחצית 2017 ב־11.1 מיליארד שקל. הקבוצה מנהלת בתחום הביטוח, הפנסיה, הגמל, קרנות הנאמנות והשירותים הפיננסיים, כספים בהיקף 196 מיליארד שקל.

הדוחות הכספיים הושפעו באופן מהותי מהשיפור במצב הבורסה ושוק ההון. בפעילות חיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות), עברה הראל מהפסד של 109 מיליון שקל לרווח של 346 מיליון שקל במחצית 2017. בביטוח חיים עברה החברה מהפסד של 138 של מיליון שקל לרווח של 304 מיליון שקל. הרווח מניהול קרנות פנסיה, שהיקפן 49.1 מיליארד שקל, הסתכם ב־25 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. דמי הגמולים שנגבו גדלו מ־3 מיליארד שקל ל־3.4 מיליארד שקל.

הרווח בביטוחי בריאות הסתכם במחצית 2017 ב־31 מיליון שקל בלבד, לעומת 95 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפחתה ברווח מוסברת בהרעה בביטוח הסיעודי, בגלל גידול בתביעות. הרווח של הראל פיננסים הסתכם במחצית 2017 ב־17 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון האחרון נאלצה הראל להפריש 25 מיליון שקל, בשל ירידה בשווי הפעילות בקרנות הנאמנות והירידה בנכסים המנוהלים בתחום.

החברה מנוהלת על ידי מישל סיבוני, וכיו"ר הדירקטוריון משמש בעל השליטה, יאיר המבורגר. היא נחשבת לאחת החברות היעילות והרווחיות בענף הביטוח.