הבנקים בישראל הציגו רבעון מרשים, וגידול של 16.76% ברווחיהם, כך עולה מדוח התוצאות העסקיות שפרסמו במהלך השבוע הבנקים לאומי, פועלים, דיסקונט והבינלאומי. בנק מזרחי צפוי לפרסם את תוצאותיו בעוד שבועיים, ב-30 באוגוסט. על פי הדוח, הרווח המשותף של ארבעת הבנקים הסתכם ב-2.47 מיליארד שקל, עליה של 16.76% מהרבעון המקביל בשנה שעברה, בו הרווח עמד על 2.11 מיליארד שקל. במדד החצי השנתי נרשמה עלייה של 7.81% ברווחי הבנקים, 4.28 מיליארד מול 3.97 מיליארד בתקופה המקבילה בשנה שעברה.הבנק שהציג את העלייה המרשימה ביותר בחציון הראשון של שנת 2018 היה בנק דיסקונט, שהגדיל את הרווח הנקי שלו ב-29.04%, ל-742 מיליון שקל, וזאת לעומת 575 מיליון במחצית הראשונה של שנת 2017. ברבעון השני של שנת 2018 הגידול ברווחים היה מרשים אף יותר, ועמד על 55.5%, 423 מיליון שקל לעומת 272 מיליון בתקופה המקבילה. למקום השני הגיע בנק הבינלאומי, שהציג גידול של 12.3% ברווחיו בחציון הראשון של 2018, ל-356 מיליון שקל לעומת 317 מיליון במחצית הראשונה של שנת 2017, ועלייה של 45.03% ברבעון השני של השנה ל-219 מיליון שקל, לעומת 151 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.למקום השלישי הגיע בנק לאומי, שבמחצית הראשונה של השנה הרוויח 1.63 מיליארד שקל, ורשם עליה של 9.01% לעומת 1.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2017. ברבעון השני הבנק הרוויח 903 מיליון שקל, תוך שהוא רושם עליה של 3.1%, זאת לעומת 876 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2017.בנק הפועלים נמצא במקום הרביעי בחישוב חצי שנתי, אך עולה למקום השלישי בחישוב רבעוני. בששת החודשים הראשונים של שנת 2018 הבנק הרוויח 1.55 מיליארד שקל לעומת 1.58 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2017, במה שמסתכם בירידה של 1.96%. הסביבה לירידה ברווח החצי שנתי טמונה בקנסות ששילם. ברבעון השני הבנק לא שילם קנסות והרווח גדל ב-13.3% ל-920 מיליון שקל, זאת לעומת 812 מיליון ברבעון המקביל בשנת 2017.