חברת הדואר ממשיכה להתניע במקביל מספר מהלכים עסקיים כחלק מתוכנית ההפרטה. ל”מעריב־השבוע” נודע כי החברה שכרה בימים אלה את שירותיו של יואב להמן, המפקח על הבנקים לשעבר, לצורך קידום הפרטת בנק הדואר.בראש צוות הבנקאות יעמוד אבי בלו, האחראי על התחום בדואר. הוא גם יכלול את נציגי חברת הייעוץ אנטרופי וכן את נציגי פירמת PWC המכינה תוכנית עסקית כוללת לדואר לשנים 2019־2024. במסגרת התוכנית יוצגו כיווני פעילות חדשים של הדואר, בהם שינוי המבנה הארגוני וסגירת ארבעת המרחבים והפיכתם לשלוש חטיבות - החטיבה הקמעונאית, החטיבה ליבוא ויצוא חבילות וחטיבת הקמעונאות. ההנחה היא ששינוי המבנה הארגוני יסייע לחברה להתייעל ועקב כך לאפשר הפעלת תוכנית פרישה מרצון לכ־300 מעובדי הדואר. ההמלצות יועברו בשבועות הקרובים למקבלי ההחלטות בדרג הפוליטי.

בתוך כך נערכת כאמור החברה להפרטה. צוותים בדואר מכינים את נתוני הפעילות לצורך פתיחת חדר המידע. במקביל, עושות החברות מקנזי וגיזה הערכת שווי. התהליך ייצא לדרך בתחילת 2019 ויכלול מכירת 20% מהמניות למשקיע פרטי והנפקת 20% נוספים בבורסה. בנוסף, ממשיכה החברה במימוש נכסי נדל”ן. ברבעון האחרון נמכר מגרש ביפו לחברת ארקו נדל”ן ברווח של 36 מיליון שקל. בשבוע שעבר נמכר נכס ברחוב גאולה בתל אביב לעורך דין פרטי ב־5 מיליון שקל. בכוונת הדואר להיערך עד סוף הרבעון הבא למכירת משרדי ההנהלה ברחוב ההגנה בתל אביב. שווי הנכס מוערך ב־250 מיליון שקל.

בשבוע שעבר יצאה החברה בהצעה לרשתות שיווק ולעסקים לפתוח אצלם יחידות דואר במודל של חנות בתוך חנות. במקביל לפעילות העסקית, הוציאה הנהלת הדואר אל הפועל הליך התייעלות בכל המישורים, כולל צמצום שטחי נדל”ן ואופטימיזציה לוגיסטית. הדואר ממשיך להציג שיפור בפעילות העסקית. כך למשל עומד הרווח ברוטו המכונה EBIDTA על 11% מהמכירות. החברה ממשיכה להגדיל את השקעותיה בטכנולוגיות ובחדשנות, והן מסתכמות ביותר מ־100 מיליון שקל בשנה. את המחצית הראשונה של 2018 סיים הדואר ברווח של 38.1 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 1.66 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השני סיימה ברווח של 8.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של 900 אלף שקל ב־2007.

ההכנסות גדלו בחציון הראשון של 2018 מ־903 מיליון שקל ל־912 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון השני גדלו ב־1.6% ל־452 מיליון שקל. מספר החבילות שהוזמנו מחו”ל גדל מ־24 מיליון ל־30 מיליון חבילות. הגידול בהכנסות נובע מעלייה של 33.7% בהכנסות מסחר מקוון, אשר פיצה על השחיקה בהכנסות מהדואר המסורתי ועל הירידה בהכנסות בנק הדואר מתקבולים ותשלומים. גורמים נוספים שהשפיעו על הרווח היו ביטול הפרשות מס וכן עודף הכנסות של 36 מיליון שקל ממכירת הקרקע ביפו.

חזי צאיג, יו”ר הדירקטוריון: “בחציון הראשון התמקדנו בשיפור השירות ובפיתוח מנועי הצמיחה, לצד המשך יישום תוכנית ההבראה. כחלק ממתווה התוכנית אושרה ההפרטה של החברה. אנחנו בעיצומו של מהלך ארגוני־אסטרטגי, אשר יחד עם ההשקעה בטכנולוגיות בתחום העברת הדואר והחבילות יכין את הדואר לאתגרי השנים הבאות”.

דני גולדשטיין, המנכ”ל: “במסגרת היערכותנו להמשך הגידול בחבילות פתחנו מתחילת השנה עשרות מרכזי מסירת חבילות בשיתוף עסקים קטנים ורשתות, המסתכמים כיום ביותר מ־500 נקודות. אנו כיום גוף הריטייל הגדול בישראל, עם למעלה מ־1,200 נקודות”.