האתגר הבא של בנק הפועלים הוא המשך כהונתו של עו"ד עודד ערן בתפקיד יו"ר דירקטוריון הבנק. ערן יסיים בסוף השנה שלוש שנות כהונה בתפקיד זה. הוא מונה מטעמה של שרי אריסון והחליף את יאיר סרוסי.

מכיוון שאריסון יצאה מהבנק, כהונתו תלויה בשאלה אם ייבחר מחדש לדירקטור באסיפה הכללית הקרובה, שתזומן לסוף יוני. בנק הפועלים מתנהל בלא גרעין שליטה מאז עזבה אותו אריסון והוא כפוף להמלצות ועדת המינויים שליד בנק ישראל. אריסון עצמה עודכנה על ידי פינטו על החלטתו לפרוש רגע לפני שפורסמה ההודעה הרשמית בתקשורת.

באסיפה ימונו עד חמישה דירקטורים חדשים: אחד מהם עתיד להחליף את הדירקטור קובי פאר, המסיים תשע שנות כהונה. הדירקטור ראובן קרופניק יעמיד את עצמו לבחירה מחודשת ועלול לאבד את מקומו; כך גם, כאמור, היו"ר עודד ערן.

המניין הנוכחי של חברי הדירקטוריון עומד על שבעה, בגלל פרישת נציגיה של אריסון. המספר יגדל בשניים נוספים ויגיע לתשעה. תנאי בסיסי להמשך כהונת ערן כיו"ר הוא היבחרו מחדש לדירקטור. אם ייבחר, הוא ימשיך אוטומטית גם כיו"ר דירקטוריון לשתי תקופות כהונה נוספות.

עדיין לא ברור מה תהיה עמדת הגופים המוסדיים. גופים אלה מנועים מלהציע דירקטורים מטעמם, שכן הם עלולים להיחשב ל"צדדים קשורים". אם בסופו של דבר לא ימשיך ערן לשמש היו"ר, זה יהיה זעזוע ניהולי נוסף לבנק.

בתוך כך, החלה בורסת שמועות בנוגע למועמדים הפוטנציאליים להחלפת פינטו. ועדת איתור תמונה בקרוב. אומנם כל אחד יוכל להציג את מועמדותו, אך הסברה היא שכדי להבטיח המשכיות ארגונית יעדיף הדירקטוריון למנות בעל תפקיד מתוך הבנק, מישהו בעל ניסיון ניהול בתחום הפיננסי והאשראי. רק מועמד כזה יוכל לקבל את אישור הפיקוח על הבנקים.

המועמד המוביל הוא רונן שטיין, ראש החטיבה הקמעונאית. שטיין הצעיד בהצלחה רבה את החטיבה: שיעורי הרווחיות שבה הם הגבוהים בסקטורים בבנק. בעבר ניהל את תשלובת ישראכרט ואף שימש בה יו"ר דירקטוריון.

לפני ההיפרדות מבנק הפועלים נשקלה האפשרות שהוא יחזור לישראכרט, אלא שהוא העדיף להישאר בתוך הבנק מתוך תקווה להתמודד בבוא העת על תפקיד המנכ"ל. מועמד אחר הוא ארז יוסף, אף שהוא חסר ניסיון בתחום האשראי העסקי. אשר לפינטו, הסברה הרווחת היא שהחליט לפרוש מניהול בנק הפועלים בעיקר על רקע תנאי העסקתו ומגבלת שכר הבכירים, העומדת על 2.5 מיליון שקל בשנה.

בינתיים משדר הבנק "עסקים כרגיל". אתמול דוּוח על הסכם עם חברת האשראי מקס להנפקה משותפת ולתפעול של כרטיסי החברה. ההסכם לשש שנים מול רון פאינרו מנכ"ל מקס נחתם על ידי ארז יוסף הממונה על חטיבת האסטרטגיה, עופר קורן הממונה על החטיבה הפיננסית וניב פולני מנהל יחידת הפיתוח העסקי. בנק הפועלים השלים אתמול מכירת 10% מהחזקותיו בחברת שב"א לחברת מאסטרקארד העולמית תמורת 11 מיליון דולר.