השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש פברואר עמד על 10,634 שקל, עלייה של 4% לעומת פברואר 2018, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בלמ"ס ציינו, כי העלייה החדה ביותר בשכר היתה בסקטורים של מנהל מקומי, ציבורי, ביטחון והמוסד לביטוח לאומי – 9.8%.

עוד ציינו בלמ"ס, כי השכר הממוצע במחירים שוטפים עמד בחודש פברואר על 10,100 שקל, עלייה של 2.7% לעומת החודש המקביל אשתקד.

בחודש פברואר, 34% (1.247 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים, שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,634 שקל). 66% (2.425 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

בענפי מידע ותקשורת (היי-טק) השכר הממוצע עמד על 21,715 שקל בחודש, בשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח – 18,849 שקל, באספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת – 18,687 שקל, בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים – 16,124 שקל, במינהל מקומי, ציבורי, ביטחון וביטוח לאומי – 16,113 שקל, בתעשייה וחרושת – 14,674 שקל, בשירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות – 11,757 שקל, בפעילות בנדל"ן – 11,583 שקל, בבינוי – 9,823 שקל, בשירותי בריאות, רווחה וסיעוד – 9,029, במסחר סיטונאי וקמעונאי ותיקון כלי רכב – 8,958 שקל, בחינוך – 7,824 שקל, בחקלאות, ייעור ודייג – 7,481 שקל, באומנות, בידור ופנאי – 6,211 שקל, בשירותי ניהול ותמיכה – 5,818 שקל ובשירותי אירוח ואוכל – 4,989 שקל.

עם זאת, המשרות בשירותי האירוח היוו 15.8% בלבד והשכר הממוצע עמד על 7581 שקל – גבוה ב-52% מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותי אירוח ואוכל.

בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכנולוגיים עלה השכר הממוצע בשיעור גבוה יחסית – 7.4%.