שירות התעסוקה פרסם היום (ראשון) את סיכום שנת 2019 בשוק העבודה בישראל, ובו מספר נתונים מדאיגים. למרות אחוז האבטלה הנמוך, ולראשונה זה שש שנים, בשנה החולפת חלה עלייה במספר דורשי העבודה ומספר המתייצבים בלשכת האבטלה הגיע ל-161.6 אלף בני אדם בחודש, בהשוואה ל-160.7 אלף בשנת 2018.

בנוסף, ב-2019 פוטרו והתפטרו כ-20,800 ישראלים בחודש, כאשר למעלה ממחצית מהם פוטרו ממקום עבודתם. נתון זה מהווה עלייה של %3.75 לעומת שנת 2018. עוד מתפרסם כי הסיכוי של דורש עבודה למצוא משרה במהלך השנה קטן ב-4%, בהשוואה לשנת 2018.

עם זאת, ישנן גם חדשות טובות בדו"ח: שיעור האבטלה מוסיף להיות נמוך והוא עומד על 3.9%, בהשוואה לממוצע ה-OECD שעומד על 5.3%. בנוסף, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, העומד על 63.9%, הוא גבוה בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD שעומד על 60.5%.

תל אביב עם הסיכוי הכי טוב למצוא עבודה – בירושלים האבטלה צמחה בשנה האחרונה: תל אביב ממוקמת בראש הטבלה ובעלת הסיכוי הגבוה ביותר למצוא עבודה. שני המחוזות שהסיכוי בהם למציאת עבודה הוא הקשה ביותר הם הצפון והדרום, שם דורשי העבודה המחפשים מקום עבודה יתקשו לעשות זאת. הסיכוי למצוא עבודה באזור הדרום, בשנת 2019, עומד על כ-30% ובאזור הצפון הוא עומד על כ-28%. "נתון זה מצביע על הצורך של רבים מדורשי העבודה בפריפריה לחפש עבודה במרכז הארץ והחשיבות הקיימת בחיבור תחבורתי בין הפריפריה למרכז" כותבים עורכי הדוח. במהלך שנת 2019 ניתן לראות כי עיקר הגידול בדורשי העבודה התרחש במחוז ירושלים, שבו הייתה עלייה מ-17 אלף דורשי עבודה במחוז לכ-18 אלף דורשי עבודה.

השקעה במקבלי הבטחת הכנסה משתלמת בעיקר לצעירים: מנתוני הדוח עולה עוד כי התכנית "מעגלי תעסוקה", המאפשרת למקבלי הבטחת הכנסה להשתלב בעולם העבודה, חיונית למשק משום שעל פי נתוני השירות לולא התכנית אחוז האבטלה במשק היה גבוה ב-1.5%. שיעור מקבלי הבטחת הכנסה עמד בשנת 2019 על 1.47% מכוח העבודה ביחס ל-2.89% בינואר 2015; מ-110 אלף מתייצבים בחודש ל-62 אלף בלבד ומכאן החשיבות בהמשך ההשקעה הממשלתית בתכניות מהסוג הזה ובהרחבתן. 

שיפור אצל הנשים מול הרעה אצל הגברים: הירידה בשיעור דורשי העבודה במהלך מרבית העשור הייתה כתוצאה מירידה משמעותית יותר אצל הנשים. העלייה בשנה האחרונה נובעת בעיקר מעלייה בשיעור דורשי העבודה הגברים (מ-72.1 אלף דורשים בחודש ממוצע ב-2018 ל-73.5 אלף - גידול של 2%), שעה שהנשים נותרו ב-2019 ללא שינוי (88 אלף דורשות). 

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה, אמר: "על אף סביבת האבטלה הנמוכה, אנו מזהים מגמות מדאיגות בשוק העבודה בכלל ובקרב תובעי דמי אבטלה בפרט, כפי שהצגנו בדו"ח. שירות התעסוקה הכין תכנית סיוע רחבה ומקיפה על מנת להתמודד עם מגמות אלו ובכך להימנע ממשבר שעלול לבוא. במסגרת התכנית יינתנו כלים תומכי השמה כגון: סדנאות מתקדמות, אימון אישי וליווי פרטני ומקצועי. כלים אלו יינתנו במיוחד לאלה שנמצאים זמן רב יותר בתקופת האבטלה.

"בנוסף לכך, אנו נמצאים בתהליך טיוב השירות הניתן לאזרח בלשכות. במסגרתו אנו מדייקים את המפגש בין מתאם ההשמה עם דורש העבודה, כל זאת על מנת לתת לו את הסיוע האיכותי והמתאים במיוחד לו. בכוונתנו להוציא את התכנית המקיפה לפועל בקרוב ובכך לשנות את כיווני המגמות שרוגשות מתחת לפני השטח".