חברת האופנה עדיקה פרסמה אתמול את הדוחות הכספיים ל־2019 באיחור לא אופנתי. החברה סיימה את השנה ברווח של 1.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 11.4 מיליון שקל ב־2018. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב־200 אלף שקל, לעומת 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ברבעון גדלו ב־50.3% והסתכמו ב־50.8 מיליון שקל וב־2019 כולה ב־41.2% וב־153.8 מיליון שקל. הגידול נובע מצמיחה בפעילות השוטפת ובין היתר בעלייה של 15.3 מיליון שקל בהכנסות פעילות המגזר הבינלאומי.

הוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות הסתכמו ב־2019 ב־72.2 מיליון שקל והיוו 52.8% מהמכירות. פעילות המסחר הקמעונאי המקוון זינקה מיום סגירת הקניונים ב־16 במרץ ועד פרסום הדוח ב־50% לעומת התקופה המקבילה.

לאחר שההנחיה לסגור את המרכזים המסחריים נכנסה לתוקפה בישראל, סגרה עדיקה את החנויות בארץ ובניו יורק. הפעילות מתבססת כעת על פלטפורמות המסחר המקוון שאותן היא מפעילה. הפגיעה המשמעותית בהכנסות הנובעת מסגירת החנויות מפוצה בפעילות המקוונת.

מנכ"ל החברה דדי שוורצברג אמר כי "לנוכח התוצאות החיוביות ושיעורי הצמיחה המשמעותיים בפעילות הבינלאומית, אנו ממשיכים בתוכנית להחדרת המותג, תוך התאמות שאנו מבצעים כחלק מהשינויים שנכפו עלינו מהתפשטות נגיף הקורונה.

"ההנהלה נקטה וממשיכה לנקוט צעדים כדי להקטין את השפעות משבר הקורונה. החברה פועלת במתכונת מצומצמת, כאשר מרבית עובדי החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום, למעט חריגים. אנו פועלים לילות כימים עם צוות מצומצם כדי לספק את ההזמנות בימים אלה".