היציאה המדורגת ממשבר הקורונה מביאה בהדרגה גם שינויים ניהוליים בתפקידים בכירים. דורון ספיר, לשעבר מנכ"ל ויזה כאל ומגדל, מצטרף לחברת האשראי החוץ־בנקאית מיכמן אשראי שבבעלות יניב ביטון.

ספיר ישמש כיו"ר פעיל ושותף בחברה ויהיה זכאי לאופציות ולזכות לרכישת עד 10% ממניות החברה, לפי שווי חברה לרכישה של 120 מיליון שקל. מיכמן היא חברה פרטית שנוסדה ב־2011 ומאז תיק האשראי שלה גדל משנה לשנה. בימים אלה בוחנת החברה הנפקת איגרות חוב כדי להגדיל את פעילותה.

בתוך כך, מנכ"ל אפריקה מגורים אורן הוד הודיע על פרישתו מניהול החברה לאחר תשע שנות כהונה. הוא יוחלף על ידי מיכה קליין, המכהן כמשנה למנכ"ל. רו"ח (משפטן) גיל רוזנשטוק מונה לשותף ב־RSM שיף הזנפרץ ושות'.