מינוי בבנק: משה לארי, ראש החטיבה הפיננסית והאסטרטגית בבנק מזרחי טפחות, ימונה למנכ"ל הבנק ויחליף בתפקיד את אלדד פרשר, כך נודע אתמול ל"מעריב". ההמלצה על מינויו תובא בימים הקרובים לאישור הדירקטוריון, ככל הנראה ביום שני.

המועמד העיקרי שהתחרה מול לארי על התפקיד הוא אופיר מורד, מנהל החטיבה העסקית בבנק. ללארי היו מספר יתרונות על מורד, שהעיקרי בהם היה קרבתו למנכ"ל הפורש אלדד פרשר, שהעדיף אותו. גם הטיפול היעיל בפרשת ייעוץ המס ללקוחות אמריקאים הוסיף לו נקודות זכות.
המינוי יאושר אף שבימים האחרונים אפשרה ועדת האיתור גם למנהלים חיצוניים להתמודד על תפקיד המנכ"ל. המטרה הייתה לשוות לתהליך המינוי אופי ענייני ומקצועי. למרות זאת, העובדה שהבנק לא שכר חברת השמה חיצוניות מרמזת על כך שמינוי המנכ"ל כבר סגור.

בנק מזרחי טפחות (צילום: ישראל פוסט)בנק מזרחי טפחות (צילום: ישראל פוסט)

כבר בתחילת התהליך היה ברור שהעדיפות בבנק היא למנות מועמד פנימי, לאחר שהוכח שמינוי מתוך הבנק הוא ערובה להצלחה. ועדת האיתור בראשות יו"ר הדירקטוריון משה וידמן חידשה את פעילותה, שהושבתה בעקבות משבר הקורונה.

פרשר הודיע על רצונו לפרוש עם פרסום הדוחות הכספיים בפברואר. כעת, לאחר פרסום דוחות הרבעון הראשון ל־2020 (שלמרות משבר הקורונה היו סבירים), העיתוי הנוכחי הוא הטוב ביותר לפרישה.

זאת ועוד: על הפרסומים האחרונים, מערכת היחסים העכורה של לארי עם הבכיר אורי יוניסי, על רקע החלטת האחרון לעבור לבנק לאומי, הדגישה את הצורך בהאצת תהליך הבחירה. בכל מקרה, מינוי לארי כמנכ"ל יהיה כפוף לאישור הפיקוח על הבנקים.