היום, 31 במרץ, הוא היום האחרון לפרסום הדוחות הכספיים השנתיים ל־2020. אף שמרבית הדוחות הושפעו ממשבר הקורונה, רשות ניירות ערך לא תהיה סלחנית, ותדרוש לקבל מהחברות שעד סוף היום לא יפרסמו את הדוחות הסברים לדחייה. אם ההסברים לא יהיו מספקים, יינקטו נגד אותן חברות צעדי אכיפה המקובלים בגין הפרות פליליות.

הסיבות המקובלות לעיכובים בפרסום הדוחות הן הצורך בקבלת נתוני פעילות בחו"ל, מחלוקות חשבונאיות על אופן רישום חלק מהנתונים בדוחות, או עיכובים משפטיים הנובעים מחילוקי דעות מהותיים. בשיא משבר הקורונה התירה באופן חריג רשות ניירות ערך, בניהולה של ענת גואטה, לדחות בחודש את פרסום הדוחות הכספיים השנתיים ל־2019. מאוחר יותר נענתה הרשות לפניית איגוד החברות הציבוריות ודחתה בחודש ימים גם את פרסום דוחות הרבעון הראשון והשני ל־2020.

הרשות מתירה כעת רק במקרים חריגים לחברות בודדות כמו אל־על, שספגה מכה קשה ביותר בעקבות משבר הקורונה, לדחות את פרסום הדוחות אף מעבר לארכה שניתנה. חלק הארי של החברות הציבוריות, ובראשן הבנקים, חברות הביטוח, חברות הנדל"ן וחברות האחזקה המובילות, כבר פרסמו את הדוחות.  אתמול נוספו למפרסמות חברות נוספות ובהן אלרוב נדל"ן, מצלאוי, דניה סיבוס, נופר אנרגיה ואחרות.

דוחות 2020 מתפרסמים תחת צלו הכבד של נגיף הקורונה והשלכותיו, כאשר למרות החששות המוקדמים רוב החברות הציבוריות צלחו את המשבר בשלום. התפנית המהותית בדוחות הכספיים התרחשה ברבעון האחרון של 2020, בעיקר הודות לעליות השערים בבורסה והירידה ההדרגתית בנתוני התחלואה. בזכות שתי העובדות האלה הדוחות שיפורסמו עד 31 במאי יצביעו על המשך ההתאוששות הכלכלית. היום הוא גם יום סגירת הדוחות לרבעון הראשון של 2021.