הנאמנים בתיק פירוק התחנה המרכזית החדשה בתל אביב וחברת הניהול שלה דורשים תמורת עבודתם על התיק, החל משנת 2012 - שכר טרחה בסך כ־55 מיליון שקל. הסיבה לתשלום הגבוה, מסבירים הנאמנים, היא בין היתר כי מדובר בתיק מורכב, שבו הושקע מאמץ מיוחד וניתנו ייעוץ וטיפול משפטי שוטף מול מאות נושים.

לנוכח התנגדות חברת נצבא לגובה שכר הטרחה, בימים הקרובים צפויה כונסת הנכסים הרשמית (הכנ”רית), עו”ד נחמה אבן ספיר, להודיע לבית המשפט המחוזי מרכז על עמדתה.

בנצבא טוענים כי סך התיק שאותו ניהלו הנאמנים – עו”ד יוסף בנקל, רו”ח עליזה שרון ורו”ח חיים קמיל - עומד על כ־306 מיליון שקל, כאשר מסכום זה כבר חולקו כ־213 מיליוני שקלים לנושה אחד (נצבא). כ־7 מיליון שקל נוספים הועברו לאגד ודן. כל השאר, כ־86 מיליון שקל, התחלקו בין הנושים הרגילים החיצוניים (ובהם מאות בעלי חנויות בתחנה).

לנוכח המצב, רוב עבודת הנאמנים התמקדה באותם 86 מיליון שקל (שחולקו בין מאות נושים), ועבורה הם דורשים למעשה כ־55 מיליון שקל, המהווים כ־65% מהסכום כולו.

בתגובתה לבית המשפט מעריכה נצבא כי הנאמנים ביקשו בכוונה תחילה שכר טרחה מופרז כדי להגיע למשא ומתן מנקודה גבוהה.
החברה טוענת כי ההוצאות המשפטיות, בסך כ־22.5 מיליון שקל, אשר שולמו לטענתה עד כה לנאמנים, הן די והותר תמורת העבודה שהייתה בתיק.

"עמדת נצבא היא שבקשת הנאמנים לפסיקת תוספת מאמץ מיוחד היא בקשה שהוגשה כנראה בעיקר מטעמים טקטיים, מתוך מחשבה שהדבר יסייע להם בניהול משא ומתן על שכר טרחתם”, נטען בתגובת נצבא לבית המשפט. “מדובר בסכומים דמיוניים שלא ניתן להלום".

עוד טוענת נצבא כי אכן הושקעו מאמצים בתיק, אך אין פעילות חריגה או ייחודית המצדיקה פסיקת שכר טרחה נוסף מעבר לסכומים הגבוהים מאוד שכבר שולמו. לאחר שהכנ”רית תעביר את המלצתה לבית המשפט, צפויה השופטת בתיק, עירית וינברג נוטוביץ’, להכריע בשאלת גובה שכר הטרחה שישולם לנאמנים.