הכלכלנית הראשית במשרד האוצר העריכה בסקירה שפורסמה אתמול כי האינפלציה ב־2021 תגיע ל־2.2% - כפול מתחזית בנק ישראל שניתנה בחודש שעבר, שלפיה האינפלציה צפויה להגיע ל־1.1% לשנה (הגבול התחתון של יעד האינפלציה הממשלתי). במשרד האוצר מעריכים כי התאוששות המשק מוסברת בעיקר בעלייה בצריכה הפרטית. בנוסף, הירידה בקצב ההשקעות שנרשמה במהלך מגיפת הקורונה תתמתן, וחלק מהעסקים שנפגעו בסגרים ירצו להעלות מחירים ולפצות על אובדן ההכנסות.

גם שחקני הבורסה מעריכים כי האינפלציה תהיה גבוהה משמעותית מתחזית בנק ישראל (2%־2.3%). עם זאת, כל הצדדים לא מסוגלים להעריך אם עליית המחירים היא נקודתית (בשל גורמים חדֺ־פעמיים) או שמדובר במגמה ארוכת טווח.  כך או כך, על פי ההערכות, גם במחלקת המחקר בבנק ישראל "יתיישרו" עם ההערכות האחרות ויעדכנו בתחזיתם הקרובה כלפי מעלה את הערכות האינפלציה. ייתכן כי בעקבות ההערכות העדכניות תירשם לקראת סוף השנה העלאת ריבית.

באוצר מנסים להעריך את הצפוי בשנה הבאה, וטוענים כי קצב עליית המחירים יתמתן ל־1.5%. עוד נמסר כי על פי התחזית, המשק יחזור לצמיחה משמעותית ותירשם ירידה בשיעורי האבטלה, גם בזכות הסיוע הממשלתי. את הסיוע למגזר העסקי הוביל שר האוצר ישראל כ"ץ, שהשלים בימים אלה את גיבושן של תוכניות ההמשך.